xs
xsm
sm
md
lg

แบ่งงานรองนายกฯดูแลกลุ่มจว. ให้งบฉุกเฉินพัฒนาจว.ละ10ล.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 212/2557 เรื่องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ดังนี้
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านสังคม กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง และลำพูน
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล
โดยคำสั่งนี้คือ การตรวจราชการ และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล ประสานเพื่อให้เกิดการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการเร่งรัดและติดตามผลให้ความแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อีกทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะเดียวกัน ให้รายงานปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ หลังจากได้ลงพื้นที่กำกับและติดตามงานของส่วนงานราชการแล้ว
ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย เป็นประธานกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ซึ่งที่ประชุมได้จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)โดยมีสาระสำคัญปรับปรุงโครงสร้างของ อปท. ให้มีความเข้มแข็งยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่งเสริมความเป็นอิสระในการทำงานเพิ่มอำนาจทางภาษีอากรให้แก่ อปท. ส่งเสริมให้ อปท. มีการพัฒนานวัตกรรม หรือตัวแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย
นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตามงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะให้งบประมาณกับ อปท. ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่จะต้องส่งไปยังสำนักงบประมาณพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า จะเป็นจำนวนเท่าไร ส่วนที่มีการแบ่งงานให้รองนายกฯ ดูแลพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น เป็นผลจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีการพูดคุยถึงการดำเนินการตรวจเยี่ยม จัดสรรงบประมาณกันอย่างไร ให้แต่ละพื้นที่สอดคล้องกัน และในส่วนของรองนายกฯ ที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่นั้น มีงบประมาณฉุกเฉินสำหรับพัฒนาพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน10 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...