xs
xsm
sm
md
lg

ทักษิณและคนเสื้อแดงกำลังสร้างชาติไทยให้เป็นรัฐที่ล้มเหลว

เผยแพร่:   โดย: ว.ร.ฤทธาคนี

วิเคราะห์ทำไมต้องฟันธงแบบนี้ตรงๆ เลย ก็เพราะว่าพยานสิ่งแวดล้อมเป็นหลักฐานที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีการวิเคราะห์ทางขบวนการยุติธรรมและมีข้อพิสูจน์เชิงทฤษฎีสังคมการเมืองว่าด้วยเหตุการณ์ความรุนแรง การยั่วยุ การให้ร้ายป้ายสี การสร้างภาพลวงตา การโกหก การปลิ้นปล้อนตลบตะแลง การทำร้ายและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวาจา ท่าทาง และรูปภาพ รวมทั้งทำลายสถาบันชาติที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ และกองทัพ ทั้งหมดเกิดจากการปลุกระดมของทักษิณทั้งสิ้น แม้กระทั่งจดหมายที่ทักษิณเขียนขึ้นมายกย่องคนตาย 98 ศพ กรณีที่ยึดพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น สี่แยกราชประสงค์ ถนนปทุมวัน ถนนเพลินจิต และถนนพระราม 4 อันเป็นอำนาจอธิปไตยของคนไทยทั้งชาติ และกล่าวว่าเป็นการเสียสละ

แต่ประเด็นที่ว่าเสียสละ เพื่อใครล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อทักษิณ และเป็นการให้ท้ายเอาผิดคนสั่ง อันเป็นการชี้นำว่า “การปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.ก.บริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น เป็นการกระทำที่ผิดของรัฐบาล” แต่ทำไมไม่พูดถึงเมื่อตำรวจปราบปรามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2551 ที่มีผู้บริสุทธิ์ตาย โดยเฉพาะน้องโบว์ และชายไทยอายุ 44 ปี ถูกตำรวจยิงด้วยระเบิดชนิดหนึ่งขาขาดนั่งรอการช่วยเหลือ ซึ่งมีรูปภาพแพร่กระจายไปทั่ว และไม่เห็นทักษิณระบายถึงความทุกข์ระทมของพ่อแม่พี่น้องญาติโยมของ 2 ท่านที่ถูกยิงตายที่เขตนางเลิ้ง ในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น

รัฐที่ล้มเหลว หมายถึงรัฐที่ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีบ่อย รัฐบาลและกลไกขาดความมั่นคงและไร้สมรรถภาพ ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถบริหารจัดการการปกครองให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้กับประชาคมได้ ซึ่งอาจจะแยกแยะให้เห็นได้ในเรื่องความไร้นิติรัฐของรัฐ กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ มีการละเมิดกฎหมายทุกความเข้มข้นจนถึงขั้นรุนแรง เช่น การข่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญ ระบบยุติธรรมขาดความศักดิ์สิทธิ์และเชื่อถือไม่ได้ เช่น การที่ตำรวจเดินขบวนประท้วงตามนักการเมือง มีการเลือกปฏิบัติด้วยการตีความรูปคดีให้เป็นไปในทางที่ฝ่ายติดสินบนตำรวจหรือฝ่ายที่ตำรวจเข้าข้าง และมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดกฎสังคมโดยที่ตำรวจบางคนปล่อยให้เกิดขึ้น

มีการกินสินบน กฎหมายไม่สามารถใช้บังคับได้ เช่น การได้ประกันตัวแต่ยังประพฤติชั่วละเมิดคำสั่งศาลหลายกรณี โดยเฉพาะการข่มขู่ผู้พิพากษาศาลธรรมนูญ เช่น เจ๋ง ดอกจิก กฎหมายไม่สามารถใช้เป็นกลไกปกป้องประชาชนและข้าราชการได้ เช่น ข้าราชการถูกกลั่นแกล้ง ย้ายออกจากตำแหน่งโดยไม่มีความผิด มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง หรืออาจจะเป็นชนวนนำสู่ความรุนแรง เช่น เสื้อแดงปะทะเสื้อเหลืองและเสื้อชมพูที่หน้ากองบังคับการกองปราบปราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าเรื่องเล็ก สังคมขัดแย้งกันแบบไร้เหตุผล เพราะมีการสนับสนุนตัวบุคคลที่เป็นนักโทษชายอย่างไร้สติและตรรกะ

มีการบริหารงบประมาณแบบซับซ้อน เช่น การใช้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทป้องกันน้ำท่วมแต่ไร้ผล เกิดผลประโยชน์ทางการเมืองที่สับสนและซับซ้อน เช่น พ.ร.บ.แก้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.ปรองดอง ซึ่งยังไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรอย่างบริบูรณ์ รัฐบาลไม่ได้สร้างความเชื่อมั่น เช่น การรับจำนำข้าว การใช้งบประมาณป้องกันน้ำท่วม ผู้นำรัฐบาลขาดความรอบรู้ ไร้ความสามารถเชิงการสื่อสาร ไม่มีความรู้ทางอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ไม่สามารถควบคุมความทุกข์ยากของประชาชนได้ เช่น ขณะนี้ราคาสินค้าสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง เพราะอัตราราคาสินค้าแพงขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมาก รัฐบาลไม่สามารถรักษาสัจจะที่ให้ไว้เป็นสัญญาประชาคมได้ในเรื่องแรงงานขั้นต่ำและเงินตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท สำหรับบัณฑิตใหม่ที่บรรจุเข้าเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ภาคเอกชนยอมรับ

ในวันนี้หนังสือพิมพ์ The Nation ได้รายงานว่า นายมาร์ค เฟเบอร์ (Marc Faber) นักลงทุนชาวสวิส ทั้งยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ประเภทจดหมายเหตุ Gloom Boom and Doom Report ได้วิจารณ์รัฐบาลหุ่นนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรว่าเป็นรัฐบาลที่เล่นพรรคเล่นพวกขาดจริยธรรมในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม โดยเฉพาะเน้นที่การแต่งตั้งคนที่ใกล้ชิดกับทักษิณเข้าดำรงตำแหน่ง เช่น DD บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)

ศูนย์วิจัยรัฐที่มีภาวะวิกฤต (CRISIS STATES RESEARCH CENTER) ในสหรัฐฯ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2005 โดยกองทุนเพื่อสันติภาพและนิตยสารฟอเรนจ์ โพลิซี ได้จัดทำดัชนีอันดับสถานภาพของรัฐต่างๆ ในโลก ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ โดยไม่นับรวมรัฐที่สหประชาชาติยังไม่ได้รับรอง เช่น ไต้หวัน ปาเลสไตน์ เป็นต้น

โดยจัดพื้นฐานตัวชี้วัดไว้ 12 ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนตั้งแต่ 0 - 10 โดยที่ตัวเลขน้อยแสดงว่าเป็นรัฐที่มีภาวะวิกฤตน้อย หรือเข้มข้นต่ำสุด หรือเป็นรัฐที่มีเสถียรภาพมากที่สุด ส่วนรัฐที่มีค่าทางตัวเลขสูง แสดงว่ามีระดับภาวะวิกฤตสูง หรือเข้มข้นสูงสุด หรือเป็นรัฐที่ล้มเหลว หรือกำลังจะล้มเหลว

เกณฑ์การพิจารณาใช้ชี้วัดแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ ตัวชี้วัดทางสังคม 4 ลักษณะ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 2 ลักษณะ และตัวชี้วัดทางการเมืองมี 6 ลักษณะ รวม 12 ลักษณะคะแนน 120

ส่วนความเข้มข้นแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ร้ายแรง (Alert) เตือนให้รู้ (Warning) หรืออยู่ที่ธรณีประตูสู่ความล้มเหลว ยังสบาย (Moderate) และยั่งยืน (Sustainable)

ประเทศที่มีความเลวร้ายสูงสุด เป็นรัฐที่ล้มเหลวแบบสิ้นเชิงได้แก่ประเทศโซมาเลีย มีคะแนนตามดัชนีอยู่ที่ 114.9 ของคะแนน 120 ซึ่งเลวร้ายที่สุดในตารางคะแนนเป็นอันดับ 1 ของความเลวร้าย

ประเทศไทยมีความเข้มข้นในระดับ “เตือนให้รู้” หรือกำลังเข้าสู่ความเป็นรัฐล้มเหลว และอยู่ในอันดับ 84 ของความเลวร้ายในจำนวน 125 ประเทศ มีคะแนนตามดัชนีชี้วัดที่ 77 คะแนนใน 120 คะแนนและมีแนวโน้มเข้าสู่รัฐที่ล้มเหลวได้

มีทฤษฎีเชิงสังคมที่ได้จากเพื่อนใน Facebook ที่ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรสำคัญที่อาจจะนำประเทศไทยเข้าสู่ภาวะรัฐล้มเหลว คือ การครอบครองความเป็นใหญ่โดยบุคคล การครอบงำความคิดด้วยการโกหกหรือด้วยเงิน ตลบตะแลงสร้างภาพลวงตา การโฆษณาชวนเชื่อ การบีบบังคับด้วยอำนาจรัฐและกฎหมู่ รวมทั้งการซื้อและการติดสินบนบุคคลที่เป็นกลไกของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จ

ปัจจุบันกองทัพถูกจับตาอย่างเขม่ง โดยเฉพาะนายทหารที่ควบคุมกำลังรบระดับตั้งแต่ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรมและผู้บัญชาการกองพล จะถูกติดตามไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหน อย่างไรและทำไมจะถูกรายงานและวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งสิ้นและหากมีพิรุธก็อาจจะถูกจับกุมทันที และครอบครัวอาจจะถูกกักตัวไว้เป็นตัวประกันหากมีการหลบหนีเข้ากรมกอง เพราะตำรวจนครบาลอยู่ในอาณัติทักษิณอย่างสิ้นเชิง

นอกจากทักษิณใช้อำนาจจากแก้วสามประการ คือ พรรคการเมือง กองกำลังติดอาวุธ และมวลชนจัดตั้งหรือจ้างวานแล้ว เขายังใช้พลังการเมืองจากนอกประเทศ ด้วยการสร้างกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ เพื่อเจรจาต่อรองกับนักการเมืองสหรัฐฯ ให้สนับสนุนเขาให้มีภาพเป็นนักประชาธิปไตย แต่ไม่สำเร็จเท่าที่ควร เมื่อสื่อสายเสรีนิยมในสหรัฐฯ ก็ได้ตอบโต้บ้าง รวมทั้งบริวารการเมืองของทักษิณล้มเหลวกรณีอู่ตะเภา ทำให้รัฐสภาสหรัฐฯ ยังไม่ลงมือสนับสนุนทักษิณเต็มรูปแบบ

สหรัฐฯ เป็นชาติหนึ่งที่มักจะใช้โอกาสความอ่อนแอ และความเป็นรัฐล้มเหลวของประเทศเป้าหมายเข้าแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง การเศรษฐกิจ และทางการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการแทรกแซงทางการเมืองโดยตรง ด้วยการใช้เวทีโลกเป็นเครื่องมือ

หากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตเต็มรูปแบบ และเป็นรัฐที่ล้มเหลวแล้ว ภาวะบ้านเมืองไร้ขื่อแปก็เป็นปรากฏการณ์ซึ่งทักษิณและสมุนอนาธิปไตยต้องการและจะเข้าแทรกแซงสังคมไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีประเทศเพื่อนบ้านของไทยเป็นฐานปฏิบัติการ เข้าควบคุมอาณาบริเวณซึ่งมีหมู่บ้านแดงเข้มแข็ง และเริ่มยุทธศาสตร์ติดสินบนหรือข่มขู่คนทั้งชาติ จนส่วนใหญ่สยบเพื่อให้ทักษิณได้เข้าควบคุมบ้านเมืองโดยเอกเทศ คนเสื้อแดงก็จะเป็นเหมือนการ์ดแดงในจีนปลายยุคประธานเหมา เจ๋อ ตุง

เมื่อได้ครอบครองเชิงพฤตินัยอย่างสิ้นเชิงแล้ว รัฐใหม่จะถูกสถาปนาขึ้นด้วยรัฐธรรมนูญใหม่ กองทัพใหม่ ระบบการเมืองใหม่ และวัฒนธรรมขนบประเพณีใหม่ จึงเปรียบเสมือนว่า “รัฐที่ล้มเหลวสู่ความเป็นรัฐใหม่”
กำลังโหลดความคิดเห็น...