xs
xsm
sm
md
lg

TMBอัดฉีดSMEน้ำท่วม ปล่อยกู้30ล.ดบ.3%5ปี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายปพนธ์ มังคละธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอสเอ็มอีและซัพพลายเชน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 ทำให้เอสเอ็มอีจำนวนมากในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จึงต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องและเงินกู้ระยะยาวเพื่อฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนหมุนเวียน และล่าสุดธนาคารได้ออก สินเชื่อคืนพลัง ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี(TMB SME Revitalizing Credit) เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีในการฟื้นฟูกิจการในรูปแบบเงินกู้ ระยะยาว โดยสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งมียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาท จนถึง 500 ล้านบาทต่อปี จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 30 ล้านบาท และสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมียอดขายต่ำกว่า 50 ล้านบาทต่อปี จะได้รับวงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยวงเงินที่คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อนี้อยู่ในวงเงินจำนวน 26,000 ล้านบาท ที่ธนาคารได้รับการจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทยในโครงการช่วยเหลือทางเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ทั้งนี้ การออกสินเชื่อคืนพลัง ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี (TMB SME Revitalizing Credit) เป็นการต่อยอดและเติมเต็มความช่วยเหลือให้แก่เอสเอ็มอี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามามีส่วนร่วมและผลักดันให้เอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจต่อไปได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...