xs
xsm
sm
md
lg

ทีพีบีเอสแก้เกมออนแอร์ทัน 1 ก.พ.ล้มแผนรับ 80%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พนักงานทีไอทีวีมีเศร้า ทีพีบีเอส อ้าแขนรับพนักงานเพียงบางส่วน ภายใต้ภารกิจเร่งด่วนเพื่อออกอากาศให้ทันวันที่ 1 ก.พ.นี้ พร้อมบางส่วนจากบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพสู่การเป็นพนักงานชั่วคราวเฟสแรกระยะเวลา 3 เดือน

หลังจากที่ คณะกรรมการประธานคณะกรรมการนโยบายองค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส (TPBS) ได้ย้ายเข้านั่งทำงานในตึกชินวัตร 3 ซึ่งลงมติแล้วว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส

ล่าสุด วานนี้ (23 ม.ค.) ทางคณะกรรมการนโยบายฯได้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการนโยบายฯชั่วคราว ผู้บริหารทีไอทีวี และตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเวลาประมาณ 16.00น. โดยมีประเด็นหลักในเรื่องของการรับพนักงานทีไอทีวีเข้าทำงานทั้งหมดได้หรือไม่ ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง ปรากฏว่าไม่สามารถรับได้ทั้งหมด ตามสัญญาการว่างจ้างของทางกรมประชาสัมพันธ์ ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นด้วยต่อการเลือกรับพนักงานจากทีไอทีวีบางส่วน เข้าสู่ภาระกิจเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการออกอากาศในวันที่ 1 ก.พ.นี้

ชี้คนทีไอทีวี ไม่อยู่พันธะผูกพัน

นายธนา ทั่วประโคน เลขานุการอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ (ทีไอทีวี) โดยมีใจความสรุปได้ว่า ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นทีวีสาธารณะ ทางกรมประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมนั้น

ในการนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาฯ ซึ่งยอมรับเงื่อนไขว่า หากสถานีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่น ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 12 ว่าการสั่งจ้างตามหนังสือนี้มีระยะเวลา 3 เดือน หรือสิ้นสุดลงเมื่อสถานีเปลี่ยนสภาพเป็นทีวีสาธารณะ สถานภาพการว่าจ้างจะสิ้นสุดลงทันที

โดยทางกรมประชาสัมพันธ์ ขอประกาศว่า พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นสัญญาจ้างเหมาจึงสิ้นสุดลงวันที่ 14 ม.ค. 2551 ทันที

" หลังจากที่สัญญาว่าจ้างครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีจำนวนพนักงานบางส่วนของทีไอทีวีประมาณ 835 คน ที่ได้ยื่นทำสัญญาฉบับใหม่ ภายใต้ความยินยอมตามเงื่อนไขในข้อ 12 ทางกรมประชาสัมพันธ์จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้ตั้งแต่วันที่ 1ม.ค. -14 ม.ค. ให้ แต่บางส่วนที่ไม่ตกลงเซ็นสัญญาดังกล่าว ถือว่าไม่ได้มีการทำสัญญาร่วมกัน ทางกรมประชาสัมพันธ์จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้" นายธนา กล่าว

ทีพีบีเอส ล้มแผนรับฝ่ายเทคนิค80%

นายเทพชัย หย่อง คณะกรรมการนโยบายองค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(TPBS) และรักษาการผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส กล่าวต่อว่า ความจำเป็นที่ต้องออกอากาศให้ได้ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ จากเดิมที่วางแผนจะรับพนักงานด้านเทคนิคประมาณ 80% มาจากทีไอทีวี

ล่าสุด เพื่อให้ภาระกิจเร่งด่วนในการแพร่ภาพในวันที่ 1 ก.พ.นี้เกิดขึ้นได้จริง ทางคณะกรรมการนโยบายฯจึงได้พูดคุยกับอดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ได้แก่ นายบุญชาย ศิริโภคทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ,นายกอบสิน ธนผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ,นายกิจปรีดา โอสถานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลฯ, นางกฤษณา สุนทรภัค ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนายวุฒิชัย สอนหินลาด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เพื่อร่วมกันเลือกพนักงานในฝ่ายของตนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมภารกิจเร่งด่วนนี้ พร้อมกับผู้ที่สมัครภายนอกที่มีความรู้ความสามารถให้ทัน ในลักษณะของการเป็นพนักงานชั่วคราว ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 1ก.พ.-31เม.ย.นี้

โดยระยะเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการนโยบายฯจะมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดูแลคัดเลือกพนักงานชุดถาวร จากจำนวนผู้สมัครกว่า 3,000 คน โดยจะมีการพิจารณาร่วมกันคัดเลือกกับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ที่คณะกรรมการนโยบายฯชั่วคราวคัดเลือกให้เข้ามาดูแลขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานชุดถาวรด้วย

"เราต้องล้มแผนเดิมที่วางไว้จะมีการรับพนักงานด้านเทคนิคจากทีไอทีวี 80% เพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว เป็นการเจรจาขอให้ทางผู้บริหารทั้ง 5 คน โดยให้อำนาจในการคัดเลือกพนักงานในฝ่ายของตนสู่การทำงานในเฟสแรกนี้ เพราะเราต้องการคนที่ทำงานได้ทันที ซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะทราบแน่ชัดว่า จะมีจำนวนพนักงานเข้าสู่การทำงานเฟสแรกตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31เม.ย.เป็นจำนวนเท่าไร"

ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกพนักงานภายนอกบางส่วนเข้าเป็นพนักงานชั่วคราวด้วย โดยรายชื่อพนักงานชั่วคราวทั้งหมดนี้ จะอยู่ในรายชื่อทั้ง 3,000 คนที่จะมีการพิจารณา คัดเลือกเป็นพนักงานชุดถาวรของทางทีพีบีเอส ที่จะเริ่มทำงานในเฟส2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ส่วนจะรับเป็นจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน ที่จะมีการทำงานในส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นต่อไป

นายเทพชัย กล่าวต่อว่า กรณีรายการที่จะนำมาออกอากาศนั้น มองว่ามีรายการบางส่วนของทีไอทีวีที่สอดคล้องกับนโยบายทีวีสาธารณะ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้เผยแพร่ในทีพีบีเอสต่อไป หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาจากผู้ผลิตรายการจากข้างนอก ที่ได้เสนอเข้ามาอย่างล้นหลาม

คนทีไอทีวีหลั่งน้ำตา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายฯได้มีการแถลงข่าวจบลง ทางอดีตผู้บริหารทีไอทีวีได้มีการประชุมพนักงานต่อ ประมาณเวลา 17.30น. โดยขอให้พนักงานทุกคนรอฟังคำสั่งจากคณะกรรมการนโยบายฯ และขอให้ตั้งใจทำงาน ขณะที่ในกลุ่มอดีตผู้บริหารนี้ มีนายอัชฌา สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ได้กล่าวคำอำลาต่อหน้าพนักงานด้วย เนื่องจากนายอัชฌา ไม่ได้ยื่นใบสมัครกับทางทีพีบีเอสเช่นเดียวกับพนักงานทีไอทีวีคนอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศการประชุม เต็มไปด้วยความเศร้า
กำลังโหลดความคิดเห็น