xs
xsm
sm
md
lg

"ทีพีบีเอส"แก้เกมออนแอร์ทัน 1 ก.พ.ล้มแผนรับคนเก่า 80%

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พนักงานทีไอทีวีมีเศร้า ทีพีบีเอส อ้าแขนรับพนักงานเพียงบางส่วน ภายใต้ภารกิจเร่งด่วนเพื่อออกอากาศให้ทันวันที่ 1 ก.พ.นี้ พร้อมรับบางส่วนจากบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพสู่การเป็นพนักงานชั่วคราวเฟสแรกระยะเวลา 3 เดือน

หลังจากที่ คณะกรรมการประธานคณะกรรมการนโยบายองค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส (TPBS) ได้ย้ายเข้านั่งทำงานในตึกชินวัตร 3 ซึ่งลงมติแล้วว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส

ล่าสุด วันนี้ (23 ม.ค.) คณะกรรมการนโยบายฯ ได้ประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการนโยบายฯชั่วคราว ผู้บริหารทีไอทีวี และตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ช่วงเช้า จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. โดยมีประเด็นหลักในเรื่องของการรับพนักงานทีไอทีวีเข้าทำงานทั้งหมดได้หรือไม่ ภายหลังการประชุมสิ้นสุดลง ปรากฏว่าไม่สามารถรับได้ทั้งหมด ตามสัญญาการว่างจ้างของทางกรมประชาสัมพันธ์ ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันที่ประชุมมีมติเห็นด้วยต่อการเลือกรับพนักงานจากทีไอทีวีบางส่วน เข้าสู่ภาระกิจเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับการออกอากาศในวันที่ 1 ก.พ.นี้

ชี้คนทีไอทีวี ไม่อยู่พันธะผูกพัน

นายธนา ทั่วประโคน เลขานุการอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2550 เรื่องการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระบบยูเอชเอฟ (ทีไอทีวี) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีใจความสรุปได้ว่า ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นทีวีสาธารณะ ทางกรมประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมนั้น

ในการนี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทีไอทีวีแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาฯ ซึ่งยอมรับเงื่อนไขว่า หากสถานีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่น โดยมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรือยกเลิกการจ้างก็ยินดีจะปฏิบัติตามทุกประการ

ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในข้อ 12 ว่า การสั่งจ้างตามหนังสือนี้มีระยะเวลา 3 เดือน หรือสิ้นสุดลงเมื่อสถานีเปลี่ยนสภาพเป็นองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตาม พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับในระหว่างการจัดทำสัญญา

ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอต่อสัญญาจ้างเหมาไว้แล้ว ปฏิเสธเงื่อนไขการจ้างเหมาข้อ 12 ดังกล่าว กรมประชาสัมพันธ์ ขอประกาศว่า พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ดังนั้นสัญญาจ้างเหมาที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วจึงสิ้นสุดลงในวันที่ 14 มกราคม 2551

" หลังจากที่สัญญาว่าจ้างครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีจำนวนพนักงานบางส่วนของทีไอทีวีประมาณ 835 คน ที่ได้ยื่นทำสัญญาฉบับใหม่ ภายใต้ความยินยอมตามเงื่อนไขในข้อ 12 ทางกรมประชาสัมพันธ์จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -14 ม.ค.ให้ แต่บางส่วนที่ไม่ตกลงเซ็นสัญญาดังกล่าว ถือว่าไม่ได้มีการทำสัญญาร่วมกัน ทางกรมประชาสัมพันธ์จึงไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้" นายธนากล่าว

ด้านนายณรงค์ ใจหาญ กรรมการนโยบายชั่วคราวองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไท (ทีพีบีเอส) กล่าวว่า ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2550 ถือว่าทีพีบีเอสไม่ต้องรับโอนพนักงานทีไอทีวี จำนวน 835 คน เข้าสู่ทีพีบีเอส เพราะสัญญากรมกับพนักงานทีไอทีวีได้สิ้นสุดลงในวันที่กฎหมายสื่อสาธารณะประกาศใช้ อย่างไรก็ตาม หลังการเปิดรับสมัครพนักงานไปเมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2551 และมีผู้สนใจมาสมัครงาน 3,322 คน การคัดเลือกพนักงานทีพีบีเอส จะแบ่งออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก จะมีสัญญาจ้างชั่วคราว 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2551 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเร่งด่วน การกำหนดวันออกอากาศทีพีบีเอส วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ส่วนเฟส 2 จะเข้าเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2551 เป็นต้นไป โดยจะมีการประเมินการทำงานเมื่อครบ 6 เดือน

"กลุ่มพนักงานเฟสแรก สัญญาจ้าง 3 เดือน จะคัดเลือกจากผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานทีวี โดยในจำนวนนี้ สำหรับกลุ่มพนักงานทีไอทีวีที่อยู่ในเฟสแรก และได้สมัครงานไว้ด้วย จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาบุคลากรโดยบริษัทภายนอกควบคู่ไปด้วย ซึ่งอาจจะได้รับเลือกเข้าทำงานในเฟส 2 ทันที เมื่อสัญญาเฟสแรกจบลง" นายณรงค์ กล่าว

ทีพีบีเอส ล้มแผนรับฝ่ายเทคนิค 80%

นายเทพชัย หย่อง คณะกรรมการนโยบายองค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(TPBS) และรักษาการผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์สาธารณะไทยพีบีเอส กล่าวต่อว่า ความจำเป็นที่ต้องออกอากาศให้ได้ในวันที่ 1 ก.พ.นี้ จากเดิมที่วางแผนจะรับพนักงานด้านเทคนิคประมาณ 80% มาจากทีไอทีวี

ล่าสุด เพื่อให้ภาระกิจเร่งด่วนในการแพร่ภาพในวันที่ 1 ก.พ.นี้เกิดขึ้นได้จริง ทางคณะกรรมการนโยบายฯจึงได้พูดคุยกับอดีตผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ได้แก่ นายบุญชาย ศิริโภคทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ,นายกอบสิน ธนผลิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ,นายกิจปรีดา โอสถานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคลฯ, นางกฤษณา สุนทรภัค ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด และนายวุฒิชัย สอนหินลาด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เพื่อร่วมกันเลือกพนักงานในฝ่ายของตนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมภารกิจเร่งด่วนนี้ พร้อมกับผู้ที่สมัครภายนอกที่มีความรู้ความสามารถให้ทัน ในลักษณะของการเป็นพนักงานชั่วคราว ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 1ก.พ.-31เม.ย.นี้

โดยระยะเวลาดังกล่าว ทางคณะกรรมการนโยบายฯจะมีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาดูแลคัดเลือกพนักงานชุดถาวร จากจำนวนผู้สมัครกว่า 3,000 คน โดยจะมีการพิจารณาร่วมกันคัดเลือกกับคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง ที่คณะกรรมการนโยบายฯชั่วคราวคัดเลือกให้เข้ามาดูแลขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานชุดถาวรด้วย

"เราต้องล้มแผนเดิมที่วางไว้จะมีการรับพนักงานด้านเทคนิคจากทีไอทีวี 80% เพื่อเป็นพนักงานชั่วคราว เป็นการเจรจาขอให้ทางผู้บริหารทั้ง 5 คน โดยให้อำนาจในการคัดเลือกพนักงานในฝ่ายของตนสู่การทำงานในเฟสแรกนี้ เพราะเราต้องการคนที่ทำงานได้ทันที ซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะทราบแน่ชัดว่า จะมีจำนวนพนักงานเข้าสู่การทำงานเฟสแรกตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31เม.ย.เป็นจำนวนเท่าไร"

ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกพนักงานภายนอกบางส่วนเข้าเป็นพนักงานชั่วคราวด้วย โดยรายชื่อพนักงานชั่วคราวทั้งหมดนี้ จะอยู่ในรายชื่อทั้ง 3,000 คนที่จะมีการพิจารณา คัดเลือกเป็นพนักงานชุดถาวรของทางทีพีบีเอส ที่จะเริ่มทำงานในเฟส2 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ส่วนจะรับเป็นจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน ที่จะมีการทำงานในส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นต่อไป

นายเทพชัย กล่าวต่อว่า กรณีรายการที่จะนำมาออกอากาศนั้น มองว่ามีรายการบางส่วนของทีไอทีวีที่สอดคล้องกับนโยบายทีวีสาธารณะ ซึ่งจะมีการพิจารณาให้เผยแพร่ในทีพีบีเอสต่อไป หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาจากผู้ผลิตรายการจากข้างนอก ที่ได้เสนอเข้ามาอย่างล้นหลาม

คนทีไอทีวีหลั่งน้ำตา

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากคณะกรรมการนโยบายฯได้มีการแถลงข่าวจบลง ทางอดีตผู้บริหารทีไอทีวีได้มีการประชุมพนักงานต่อ ประมาณเวลา 17.30น. โดยขอให้พนักงานทุกคนรอฟังคำสั่งจากคณะกรรมการนโยบายฯ และขอให้ตั้งใจทำงาน ขณะที่ในกลุ่มอดีตผู้บริหารนี้ มีนายอัชฌา สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว ได้กล่าวคำอำลาต่อหน้าพนักงานด้วย เนื่องจากนายอัชฌา ไม่ได้ยื่นใบสมัครกับทางทีพีบีเอสเช่นเดียวกับพนักงานทีไอทีวีคนอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศการประชุม เต็มไปด้วยความเศร้า

อนึ่ง ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนั้น นายณรงค์ ใจหาญ กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการได้เข้าทำงานที่อาคารชินวัตร3 เมื่อวานนี้ และพบว่าข้อมูลใหม่ที่ได้รับจะเป็นผลดีกับพนักงานทีไอทีวี เพราะอาจต้องรับพนักงานทีไอทีวีเข้าทำงานทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาระผูกพันตามคำสั่งศาลปกครอง
กำลังโหลดความคิดเห็น...