xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ ทรู คอร์ปรับรางวัล “Sustainability Disclosure Award 2023”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันไทยพัฒน์ โดย นใส.วีรญา ปรียาพันธ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน มอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย น.ส.รัชญา กุลณพงษ์ (ขวา) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือ โปร่งใสแก่สาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยทรูได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้จัดตั้งประชาคมซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 154 องค์กร เพื่อช่วยยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน รวมถึงตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งสนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ รับข้อปฏิบัติที่ยั่งยืนไปดำเนินการ และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ในรอบการรายงานประจำปีของบริษัท

#TrueSustainability
กำลังโหลดความคิดเห็น