xs
xsm
sm
md
lg

ไทยออยล์ รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี คุณกรภัทร ลิมปพยอม ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจาก คุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กำลังโหลดความคิดเห็น