xs
xsm
sm
md
lg

"ชัยวุฒิ" เข้มสั่งเร่งปราบลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และแก้ปัญหาซิมผี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ชัยวุฒิ" สั่งการเข้มเร่งปราบปรามการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมายและปัญหาซิมผี เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สั่งการให้ติดตามความคืบหน้าปราบอาชญากรรมออนไลน์ เดินหน้าปราบปรามการลักลอบใช้เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย แก้ปัญหาซิมผีรวมทั้งปราบบัญชีม้า โดยในวันนี้ (16 ม.ค.) ได้มอบหมายให้นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชุมร่วมกับนายเทพสุ บวร โชติดารา รองเลขาธิการสำนักงาน ปปง. พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยมีความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

1) การแก้ปัญหาซิมผี : โดย กสทช. ได้สั่งการผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งเจ้าของซิมโทรศัพท์มายืนยันตัวตนให้ถูกต้อง โดยมีแผนงาน ดังนี้

- กรณีผู้มี 100 ซิมขึ้นไป ประมาณ 8,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน ม.ค.66

- กรณีผู้มี 30 ซิมขึ้นไป ประมาณ 22,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน มี.ค.66

- กรณีผู้มี 5 ซิม ขึ้นไป ประมาณ 380,000 ราย ยืนยันตัวตนภายใน มิ.ย.66

2) การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย : โดย กสทช. ได้กำชับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ ไม่ให้มีการนำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย และ กสทช. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการหาจุดที่มีการกระทำความผิด ตลอดจนหาตัวผู้กระทำความผิด

3) การแก้ปัญหาบัญชีม้าและบัญชีต้องสงสัยนำไปใช้กระทำผิดกฎหมาย : โดยสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศฉบับนี้ได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 12 ม.ค.66 นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายประมาณ 1,000 รายชื่อ ให้สถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจาก สำนักงาน ปปง. และสมาคมธนาคาร ในการแก้ปัญหาบัญชีม้า สำนักงาน กสทช. ที่ช่วยเร่งจัดการกับผู้ถือครอง Sim จำนวนมากและยังไม่ลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เร่งดำเนินคดีต่อผู้ทำความผิด นอกจากนี้ ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลอยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ... ต่อ ครม. เพื่อเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม” นายชัยวุฒิ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น