xs
xsm
sm
md
lg

LearnDi by AIS Academy จุดพลุวงการ ‘EdTech’ ไทย  (Cyber Weekend)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์‘AIS Academy’ มั่นใจความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ 6 ปีกับบททดสอบพัฒนาศักยภาพพนักงานกว่า 13,000 ชีวิต สู่การเปิดตัว ‘LearnDi by AIS Academy’ ชูความเป็นฮับด้าน ‘EdTech’ พร้อมจับมือพันธมิตรผลิตกว่า 250 หลักสูตร หวังองค์กรต่างๆ นำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเสริมเขี้ยวเล็บการแข่งขัน

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ‘AIS Academy’ ได้สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรจนมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของ AIS Academy เผยแพร่กระจายออกสู่สังคมภายนอกด้วยบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ก.ค.2563 ที่ผ่านมา เป็นบริษัท ในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส พร้อมจับมือพันธมิตรชั้นนำในแวดวง ‘EdTech’ เพื่อก้าวขึ้นเป็นฮับด้านองค์ความรู้ ผ่านแพลตฟอร์ม ‘LearnDi by AIS Academy’ ในการขับเคลื่อนพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ให้สามารถหาความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลาเพื่อเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไป

*** จุดเริ่มต้น  “LearnDi by AIS Academy”

‘กานติมา เลอเลิศยุติธรรม’ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส กลุ่มอินทัช และกรรมการบริษัท เลิร์นดิ จำกัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัทว่า ย้อนไปเมื่อครั้งที่ AIS Academy จัดตั้งขึ้น เอไอเอสต้องการทำเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คนให้มีความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากนั้นเส้นทางของ AIS Academy ได้ขยายผลสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ AIS Academy for Thais ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อคนไทย ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของคนที่ยังต้องการหาความรู้ทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ แต่การเข้าถึงหลักสูตร หรือคอนเทนต์ดีๆ ยังมีข้อจำกัด 


‘จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะนำหลักสูตรที่ภายในองค์กรของเราพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มศักยภาพและความรู้ได้จริงออกสู่ภายนอกด้วยการจับมือกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์ผ่านบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ที่จะทำหน้าที่เป็นฮับในวงการ EdTech ร่วมสร้างมิติใหม่ในการพัฒนาบุคลากรติดอาวุธทางปัญญาพร้อมนำศักยภาพความแข็งแกร่งสู่ผู้ประกอบการไทย’

LearnDi by AIS Academy เกิดจากการพัฒนาภายในองค์กรในการทำทรานฟอร์เมชัน ทำให้รู้ว่าพนักงานต้องการอะไร ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการอะไร ทำให้การใช้งานตอบโจทย์ความหลากหลาย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรในวงการยึดหลักการเติบโตร่วมกัน ใช้จุดแข็งของแต่ละพันธมิตรทำให้ LearnDi เป็นเสมือนฮับด้านองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Soft skill และ Hard skill ที่จะช่วยให้การพัฒนาบุคลากร และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการกำหนดเส้นทางความสำเร็จของตนเองผ่านการทำ Self-Development ขององค์กร เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความสอดคล้องเหมาะสมกับพนักงานในทุกระดับ บนราคาที่จับต้องได้เริ่ม 2,000 บาทต่อคนต่อปี


‘ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป AIS Academy พร้อมพันธมิตรมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลาย เสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพราะความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา บวกกับเป็นช่วงวิกฤตโควิด-19 ทำให้ธุรกิจชะลอตัวจึงเป็นโอกาสอันดีขององค์กรในการใช้เวลานี้พัฒนาความรู้บุคลากรในองค์กรของตนเอง’

***จับมือพันธมิตรชั้นนำสร้างกว่า 250 หลักสูตร

การเปิดตัวบริษัท เลิร์นดิ จำกัด จึงนับว่าเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของเอไอเอสในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย ผ่านศักยภาพของ AIS Academy และพันธมิตร สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรม ‘EdTech’ ประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้มีทางเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองบนเน็ตเวิร์กที่มีความสมบูรณ์แบบบนแนวคิด Anywhere Anytime Any Device โดยเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญในวงการการศึกษา ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พันธมิตรด้านการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์ม พันธมิตรด้านเนื้อหา และพันธมิตรด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร ได้แก่ Invent, SEAC, Humanica, Conicle, NEO Academy by CMMU, Beyond Training, Doctor A to Z ร่วมเป็นพันธมิตรส่งต่อองค์ความรู้ไปยังคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านโครงข่ายเทคโนโลยีเติมเต็มเนื้อหา รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ทักษะความต้องการใหม่ๆ ที่ครบถ้วน ปัจจุบันมี 10 หมวดหมู่มากกว่า 250 หลักสูตร

นอกเหนือจากการมีพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มาร่วมกันเสริมศักยภาพแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ LearnDi คือ การทำงานร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาแบบวัดศักยภาพส่วนบุคคลสำหรับคนไทย (Self-Competency Assessment) รวมถึงแบบทดสอบวัดศักยภาพส่วนบุคคลด้านดิจิทัล (Self-Digital Competency Assessment) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจศักยภาพตัวเองก่อนการนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสม สุดท้ายเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ E-Certificate ที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการเรียนรู้รูปแบบใหม่


สำหรับเป้าหมายของ AIS Academy คือการผลักดันองค์ความรู้ผ่านความสามารถของเทคโนโลยี และองค์ความรู้จากพันธมิตรทั้งภายในและต่างประเทศออกสู่สังคมไทยโดยเลิร์นดิ มุ่งเน้นการเสริมสร้าง สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของคนในองค์กร สนับสนุนการทำการเปลี่ยนผ่านขององค์กร (Organization Transformation) โดยเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มธุรกิจองค์กร ผู้ประกอบการ SMEs ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงคนทั่วไป มีความเข้าใจ และความพร้อมภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างไม่หยุดยั้ง

‘พันธมิตรทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันที่จะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อช่วยกันพัฒนา EdTech Ecosystem ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อเสมอว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่การเติบโตอย่างแท้จริงและยั่งยืน การให้พันธมิตรทุกส่วนเติบโตไปด้วยกัน พร้อมๆ กัน เป็นจุดแข็งที่จะทำให้เกิด Ecosystem ที่แท้จริง และจะช่วยทำให้สังคมเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน’

#######

10 หมวดหลักสูตร LearnDi

Information Technology : หมวดรู้ทันเทคโนโลยี เช่น 5G, AI, AR พร้อมทั้งการรับมือกับภัยไซเบอร์

Entrepreneur : หมวดสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจ เช่น ด้านการตลาด การขาย การดูแลพนักงาน

Communication : หมวดการสื่อสาร ได้รวบรวมแนวคิด เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ สำหรับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Language : หมวดการเรียนรู้ภาษา มีความรู้เบื้องต้นทั้งในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

General : หมวดการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะและจิตใจ

Health care and Wellness : หมวดการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

Financial : หมวดการเงิน รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชีไว้ในที่เดียว

Marketing : หมวดการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด


Management : หมวดทำงานดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับการจัดการบุคคล การจัดการองค์กร และการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในองค์กร

Lifestyle : หมวดทั่วไป เช่น การดำเนินชีวิต อาชีพ งานอดิเรก เป็นต้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...