xs
xsm
sm
md
lg

คึกคักงาน August Series 2020 รัฐ-เอกชนไทยตบเท้าเข้าร่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส
August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีแห่งปี ตอกย้ำความพร้อมทุกภาคส่วนประเทศไทย ขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤต ยกการ์ดสูงทั้งด้านสาธารณสุขและพัฒนาประเทศ ด้านปลัดกระทรวงดีอีเอสจุดประเด็น 5 ความท้าทายที่โลกและประเทศไทยกำลังต้องเผชิญและเตรียมรับมือ

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กล่าวถึงความท้าทาย 5 ประการที่โลกและประเทศไทยกำลังต้องเผชิญและให้พร้อมเตรียมรับมือในงาน August Series 2020 ว่าประกอบด้วย 1.โลกซับซ้อน บูรณาการและเชื่อมโยงกันมากขึ้น 2.ระเบียบโลกใหม่ การเกิดขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจหลายขั้วจากภูมิรัฐศาสตร์ 3.การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่อินโฟเทคและไบโอเทคเกิดขึ้นพร้อมกัน 4.ความเหลื่อมล้ำที่ขยายวงไปทั่วโลก และ 5.การพังทลายของสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาเหตุของปัญหานานัปการ

“รวมทั้งโรคระบาดที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ ที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อใด และคงไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และเมื่อ “วิถีเดิม ถูกแทนที่ด้วยวิถีใหม่” ทุกสิ่งจึงต้องเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารองค์กร ผู้นำธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องลบวิธีคิดเดิม แล้วนิยามวิธีดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริหารราชการแผ่นดินใหม่หมด และจะเดินหน้าไปได้ เราต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน”


สำหรับงาน August Series 2020 เป็นงานที่สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) พร้อมองค์กรเจ้าภาพร่วมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อภาครัฐและเอกชน ถือเป็นงานแรกหลังสถานการณ์โรคระบาด งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งสิ้นกว่า 1,287 คน แยกเป็นการเข้าร่วมในสัมมนาหลักทั้งสิ้น 4 งาน คือ eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020, Big Data & Cloud 2020 และ Digital Business Solution

สุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
4 งานนี้สะท้อนความร่วมมือของทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา สาธารณสุข ด้วยการเดินหน้า นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานบุคคลยุคโลกใหม่ การประยุกต์ใช้ข้อมูลในยุค Data Economy รวมทั้งการดำเนินธุรกิจในยุค Next Normal ด้วยหัวข้อสัมมนาวิชาการรวมทั้งสิ้นกว่า 50 หัวข้อ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 82 ท่าน ฉายภาพความท้าทาย โอกาส และการเตรียมพร้อมในการรับมือสภาวะโลกด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี

น.ส.สุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กล่าวเสริมว่า August Series 2020 ซึ่งประกอบด้วยงานหลัก 4 งานนั้น นับเป็นการผนวกรวมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในหลายมิติและหลายกลุ่ม Users ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนาทุนมนุษย์ เทคโนโลยีแห่งข้อมูล Big Data in Data Economy รวมถึง Business Transformation ด้วยดิจิทัล ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง


“แม้ว่าประเทศไทยเพิ่งจะผ่านสถานการณ์การต่อสู้กับไวรัสป่วนโลก เทคโนโลยีดิจิทัลสำคัญมากกับวิถีชีวิตใหม่ New Normal พฤติกรรมการบริโภค การทำงาน รูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินเรื่องการเข้ามาของดิจิทัลเทคโนโลยีที่รวดเร็ว มีคำถามว่าคนไทยควรปรับตัวอย่างไรถึงจะทันต่อสถานการณ์ แต่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่คนไทยจะพร้อมในการปรับตัว จนกระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา เหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนทุกอย่าง การใช้ชีวิตวิถีใหม่ จึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ไม่ใช่แค่ “ควรใช้” แต่คือ “ต้องใช้” New Normal”

ดิจิทัลเทคโนโลยีที่คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัวพร้อมรับคือ การเข้ามาของ 5G ที่ไทยเป็นประเทศแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเปิดประมูลการใช้ 5G จริงและมีการวาง cell site ไว้แล้ว ซึ่งการมาของ 5G ไทยควรต้องพร้อมที่จะใช้ศักยภาพตรงนี้ให้เต็มที่ในเชิงพัฒนาประเทศ ไม่ใช่แค่เพื่อความบันเทิง

“เราต้องใช้ 5G เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งจะเปลี่ยนศักยภาพให้คล้ายมนุษย์หรือเหนือมนุษย์ การใช้ 5G เพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics การเชื่อมต่อข้อมูลกับ devices ที่หลากหลายในเทคโลโลยี IoTs การต้องรู้รอบถึงกฎหมายและพระราชบัญญัติทางด้านดิจิทัลที่สำคัญๆ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เหล่านี้ล้วนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยต้องพร้อมที่จะรู้เท่าทันและเตรียมรับมือ”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...