xs
xsm
sm
md
lg

ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ชุมชนใหม่ TOT Young Club ปี 2563 ร่วมต่อยอดสร้างต้นกล้าประชารัฐ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2563 เปิดโครงการ “TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร” ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมี นางวนิดา โรจจวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการตลาด ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีเปิดโครงการและพิธีลงนาม ระหว่าง บมจ.ทีโอที อำเภอหนองสูง และโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้แก่ชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล


นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR ประจำปี 2563 ของทีโอที มุ่งสร้างพลังขับเคลื่อน TOT Young Club ให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ โดย TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่สอดรับต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) และรวมถึงให้สอดคล้องต่อ Line Business ขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะตอบสนองนโยบาย Digital Economy โครงการ TOT Young Club สร้างต้นกล้าประชารัฐ เป็นโครงการที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ทีโอที-อำเภอหนองสูง) สถาบันการศึกษา (โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา) และภาคสังคมประชาชน (ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร) ที่เป็นการให้ความรู้ด้านดิจิทัลและระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและดิจิทัลให้แก่เยาวชนได้ดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน


ทีโอที ได้ดำเนินงานโครงการ TOT Young Club มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2562 รวม 71 ชุมชน โดยปี 2563 ทีโอทีขยายชุมชนใหม่คือ ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นชุมชนลำดับที่ 72 ของโครงการ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook, YouTube, เว็บไซต์, การตลาดออนไลน์ รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Facebook Page ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการทอผ้า เช่น ผ้าหมักโคลนลายโบราณ ผ้าย้อมคราม ผ้าไหมลายแก้วมุกดา (ผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดมุกดาหาร) และเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติที่มีคุณภาพจนได้รับการยอมรับในตลาดโลก 


นอกเหนือจากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล ทีโอที มีความตั้งใจแน่วแน่ในการร่วมดูแลสังคมไทยอย่างดีที่สุดทั้งในเวลาปกติและในภาวะวิกฤต โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยดูแลสังคมโดยช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ทีโอที ได้มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ชุมชนในโครงการ TOT Young Club และเนื่องด้วยขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนั้น เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทีโอที จึงได้จัดทำโครงการ “TOT We Care We Share” โดยผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า 3 ชั้น เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้าน CSR ในโครงการ TOT Young Club จำนวน 71 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่น้องๆ เยาวชน โรงเรียน และชุมชนในโครงการ TOT Young Club ให้สามารถประยุกต์นำผ้าเหลือใช้ หรือผ้าท้องถิ่น ผ้าพื้นเมืองมาทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนเดิม 71 ชุมชนและชุมชนใหม่ ลำดับที่ 72 คือ ชุมชนแก้วมุกดา จ.มุกดาหาร ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลก์ กดแชร์ได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ https://www.facebook.com/TOTCSR/
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...