xs
xsm
sm
md
lg

Salesforce สำรวจนักการตลาดกับมุมมองเทคโนโลยี พบ ดิจิทัล 5G AI เป็นสิ่งท้าทายที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) เผยผลสำรวจจากรายงานสถานะการตลาด ฉบับปีที่ 6 เกี่ยวกับ มุมมองกลยุทธ์ทางการตลาด ความท้าทายทางการตลาด และเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการตลาดในอนาคต พบการนำ ‘นวัตกรรม’ มาปรับใช้ คือกลยุทธ์ที่นักการตลาดให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 และเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดอับดับ 1 ด้วยเช่นกัน

โทนี่ เอิง รองประธานบริหารกลุ่มประเทศอาเซียน เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า นักการตลาดมักเป็นด่านหน้าในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การทำการตลาดมุ่งเน้นไปที่การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ก้าวทันการะแสความนิยมในโลกดิจิทัลซึ่งมีผลต่อทุกอุตสาหกรรม และต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI และความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของนักการตลาดในเวลาเดียวกัน และมาถึงในปัจจุบันที่ความท้าทายได้เกิดขึ้นอีกครั้งกับนักการตลาดจากภาวะวิกฤตของ COVID-19 นักการตลาดจำเป็นต้องปรับวิธีคิดใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในสภาวะการเว้นระยะห่างของคนในสังคม


โดยประเด็นการตลาดที่สำคัญในประเทศไทยที่พบจากรายงาน มีดังนี้
1.การสร้าง ‘นวัตกรรม’ คือตัวแปรที่สำคัญที่สุด และเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดเช่นกัน เนื่องจากกระแสความนิยมด้านดิจิทัลในปัจจุบันส่งผลให้การเข้าถึงผู้บริโภคในช่องทางออนไลน์ (Digital first engagement) เป็นสิ่งที่แบรนด์ทั้งหลายต่างให้ความสำคัญ


จากรายงานพบว่า นักการตลาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยโหวตให้ 1.การสร้าง นวัตกรรม เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่พวกเขาให้ความสำคัญ และในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่า การการสร้างนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการตลาดเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้ สิ่งที่นักการตลาดไทยให้ความสำคัญในลำดับต่อมาได้แก่ การสร้างการเดินทางลูกค้าที่ต่อเนื่องทุกช่องทางและอุปกรณ์ (อันดับ 2) และการปรับปรุงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี (อันดับ 3) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเข้าถึงผู้บริโภคในเชิงดิจิทัลมากขึ้น

ในส่วนของความท้าทายนั้น นักการตลาดไทยได้ลงความเห็นตรงกันว่า การเข้าถึงผู้บริโภคในแบบเรียลไทม์ และการสร้างประสบการณ์การซื้อหรือรับบริการที่ต่อเนื่องในทุกช่องทางและจากทุกดีไวซ์ ถือเป็นความท้าทายทางการตลาดในอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

2.เทคโนโลยี 5G จะมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมต่างๆ ทางการตลาดตลอดทศวรรษ โดยนักการตลาดไทยมองว่า จากนี้และต่อไปอีก 10 ปี ข้างหน้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางสังคมจะมีอิทธิพลต่อการตลาดเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะการเริ่มใช้งานเทคโนโลยี 5G ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า กว่า 60% ของนักการตลาดไทยมีความเห็นตรงกันว่า เทคโนโลยี 5G นั้นจะมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการทำการตลาดภายในทศวรรษ

นอกจากนี้ยังมองว่า การเข้าถึงทางด้านออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชากรไทยเป็นโอกาสที่ดีต่อการทำการตลาด เพราะเมื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยี virtual reality หรือ VR มาใช้คู่กัน จะทำให้รูปแบบของการทำการตลาดในอนาคตเปลี่ยนแปลงไป

3.มีการใช้ AI เพื่อเป็นตัวช่วยมากขึ้น เพราะการใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เมื่อก่อนอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อให้ดูล้ำสมัย อินเทรนด์ แต่ในปัจจุบันจะมีบทบาทอย่างแท้จริงต่อการตลาด

โดยจากรายงาน พบว่าในปี 2020 นักการตลาดกว่า 84% มีการนำ AI มาใช้งาน เพิ่มขึ้นจากปี 2018 ที่มีการใช้งานเพียง 29% ในหมู่นักการตลาด สำหรับรูปแบบการใช้งานของ AI นั้นมีเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์ อาทิ เพื่อเป็นตัวช่วยในการเข้าถึงผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ เพื่อปรับปรุงการแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า เพื่อโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียล และแมสเซ็นเจอร์แอพแบบอัตโนมัติ และเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.‘ประสิทธิภาพในการขาย’ คือตัวชี้วัดความสำเร็จสูงสุดของนักการตลาด ปัจจุบันที่ธุรกิจกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟู และปรับตัวให้เข้ากับความปกติในรูปแบบใหม่หรือที่เรียกกันว่า new normal นักการตลาดเองก็มีโอกาสที่จะต่อยอดความเชื่อมั่นของลูกค้าให้เกิดเป็นคุณค่าทางธุรกิจ

สำหรับในประเทศไทย นักการตลาดนิยมใช้ “ประสิทธิภาพในการขาย” (วัดจาก funnel engagement และ rep performance) และ “รายได้” เป็นดัชนีวัดความสำเร็จทางการตลาด นอกจากนี้ยังใช้ web/mobile analytics ซึ่งมีนับจำนวนการเข้าชมเว็บ และระยะเวลาการเข้าชม เป็นอีกหนึ่งดัชนีสำหรับชี้วัดความสำเร็จ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...