xs
xsm
sm
md
lg

อสมท ฟ้องศาลได้ ถ้าไม่พอใจเงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ฐากร" เผย หาก อสมท ไม่พอใจ เงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz สามารถ ฟ้องศาลปกครองใน 90 วัน ส่วนการแบ่งเงินให้คู่สัญญา "เพลย์เวิรค์" ยืนยันทำตามหนังสือที่ซีอีโออสมท ส่งมา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีที่นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้แถลงข่าวที่จะอุทธรณ์มติคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ที่ลงมติเรื่องการกำหนดระยะเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของ อสมท เพื่อใช้กำหนดค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน การถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ในย่าน 2600 MHz และต้องจ่ายเยียวยาให้แก่ อสมทจำนวน 3,235 ล้านบาทท นั้น

โดยเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ตนได้ลงนามในหนังสือแจ้งมติของกรรมการกสทช. ที่ได้พิจารณากรอบวงเงินเยียวยาชดเชยฯ ส่งไปที่อสมท แล้ว หาก อสมท จะมีการโต้แย้งในส่วนของกรอบวงเงินที่ได้รับ จะต้องไปยื่นฟ้องร้องกับศาลปกครองเองภายใน 90 วัน เนื่องจากบอร์ดได้มีมติไปแล้วและเป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยนำผลการศึกษาของสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือมาพิจารณาอย่างเป็นธรรม

ส่วนประเด็นเรื่องการแบ่งเงินเยียวยา ระหว่าง อสมท และ บริษัทคู่สัญญา โดยส่วนนี้บอร์ดกสทช. ได้พิจารณาการแบ่งเงินเยียวยาตามหนังสือที่ อสมท ส่งมาให้สำนักงานกสทช.

แต่ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อสมท ทำหนังสือร้องเรียนมาว่า กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ไม่มีอำนาจในการแบ่งเงินเยียวยาเอง สำนักงานกสทช จะนำเรื่องเสนอที่ประชุมกรรมการกสทช. ในการประชุมวันที่ 24 มิ.ย.นี้ ซึ่งที่ประชุมอาจจะพิจารณาประเด็นเรื่องอำนาจในการแบ่งเงินเยียวยาอีกครั้ง โดยพิจารณาว่ากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท มีอำนาจในการแบ่งเงินเยียวยาตามที่ทำหนังสือแจ้งกสทช.มาหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ยืนยันว่าบอร์ดจะพิจารณาให้หรือไม่ เนื่องจากการพิจารณาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติม โดยสำนักงานกสทช.จะรวบรวมเอกสาร ข้อมูลและข้อกฎหมายในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปข้อเท็จจริงเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดกสทช. พิจารณาว่าควรจะทบทวนความเห็นเรื่องการแบ่งค่าเยียวยาหรือไม่

ดังนั้น ถ้า อสมท เห็นว่าการแบ่งเงินมีความไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกเหตุใด อสมท จึงส่งหนังสือแจ้งเรื่องนี้มาที่สำนักงานฯ อสมท คงต้องไปพิจารณาเองกับปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากปัญหาในการบริหารภายในของ อสมท เองหรือไม่

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาของบอร์ด กสทช.นั้นบอร์ดกสทช.ได้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กสทช. มีมติให้คืนคลื่นความถี่จนถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี รวมกับระยะเวลาการพิจารณาสิทธิในการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวที่ทำให้ อสมท ขาดความชัดเจนในสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าว โดยเป็นห้วงเวลาตั้งแต่วันที่แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่อสมทได้รับทราบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี 5 เดือน รวมทั้ง2ช่วงเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี 5 เดือน มูลค่าของการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 3,235 ล้านบาท


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...