xs
xsm
sm
md
lg

"พุทธิพงษ์" คาดไม่เกินเดือนก.ย.นี้ เริ่มกระบวนการสรรหากสทช.ตามกม.เดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พุทธิพงษ์” เผย ขอเวลา 2 สัปดาห์หารือกฤษฎีกา และ “วิษณุ เครืองาม” เรื่องใช้กฎหมายเดิมสรรหาบอร์ดกสทช.ใหม่ เพื่อความรอบคอบก่อนเสนอ ค.ร.ม. คาดไม่เกินเดือน ก.ย. 2563 เริ่มกระบวนการสรรหา

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะประธานกรรมาธิการ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ว่า ขอเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ที่ตนจะหรือกับตัวแทนของสำนักงานกฤษฎีและฝ่ายกฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.)ให้ความเห็นชอบในการใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการสรรหากรรมการกสทช. ชุดใหม่ แทนที่กรรมการชุดปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการรักษาการมานาน
ด้วยการใช้พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2560 ในการสรรหา ทั้งนี้เพราะมีประเด็นในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจหากกระบวนการสรรหาใหม่เกิดขึ้นได้มีกรรมการกสทช.ชุดใหม่น่าจะเกิดขึ้นทันกับความเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม นอกจากคุยกับกฤษฎีกาแล้วตนคงต้องคุยกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้วยเพื่อขอความเห็น และทำขั้นตอนให้รอบคอบก่อนด้วย ซึ่งกรรมาธิการส่วนใหญ่เข้าใจกับความจำเป็นที่ต้องมีกรรมการชุดใหม่เพราะกฎหมายฉบับแก้ไขถ้ารอให้เสร็จจะต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งจะไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง คิดว่าไม่น่าจะเร็วกว่า 6 เดือน และเมื่อฝ่ายบริหารเห็นชอบกับการใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2560 สรรหาบอร์ดกสทช. คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน คือ เดือน ก.ย. ที่กระบวนการสรรหากรรมการ กสทช.ชุดใหม่จะเกิดขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...