xs
xsm
sm
md
lg

กสทช.เตรียมออกร่างประกาศการรายงานข่าวฉุกเฉินร่วมกัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เชิญผู้ประกอบการและสื่อมวลชนหารือเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเหตุการณ์โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นใน จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-9 ก.พ. 2563 ปรากฏว่ามีสื่อมวลชนบางรายนำเสนอข่าวด้วยการไลฟ์สด โดยรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง รายงานข่าวซ้ำกันหลายครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกสทช. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กล่าวว่า วันที่ 18 ก.พ.นี้ จะเชิญช่องที่มีปัญหามาชี้แจงร่วมกันอีกครั้ง แต่เบื้องต้นยังไม่มีบทลงโทษ ซึ่งตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551จะเริ่มจากการตักเตือน ปรับเงิน พักใช้ใบอนุญาต และ เพิกถอนใบอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ภายใน 2-3 สัปดาห์ กสทช.จะร่างกรอบการรายงานข่าวในภาวะฉุกเฉินร่วมกัน โดยจะมีภาคส่วนสังคม อาทิ จิตวิทยา และ หน่วยงานการปกครอง จากนั้นจะให้สื่อมวลชนมาร่วมให้ความเห็นด้วย

ทั้งนี้การนำเสนอข่าวและข้อมูลเหตุการณ์ดังกล่าวจำเป็นที่สื่อมวลชนต้องมีองค์ความรู้ในการพิจารณาคัดกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สมควรแก่การนำเสนอ หากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวและข้อมูลโดยขาดองค์ความรู้ การนำเสนอข่าวนั้น อาจเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงทำให้ผู้กระทำความผิดทราบถึงแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น ทำให้ผู้กระทำความผิดกลายเป็น 'ฮีโร่' และอาจทำให้เด็กและเยาวชนซึมซับเรื่องความรุนแรงและเห็นเป็นเรื่องปกติ ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดและพฤติกรรมในระยะยาว

'กสทช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอข่าวและข้อมูลที่เกิดขึ้น จึงจะจัดทำแนวทางการนำเสนอข่าวและข้อมูลในลักษณะดังกล่าวในระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้น เช่น การระงับการออกอากาศรายการในทันทีที่เห็นว่ารายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งจัดทำบทลงโทษด้านอื่นๆ'พลโท พีระพงษ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กสทช. ได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการและสื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและ กสทช.จะดำเนินการต่อสื่อมวลชนผู้กระทำการอันขัดต่อหลักเกณฑ์การเป็นผู้รับใบอนุญาตของกสทช.ให้เป็นบรรทัดฐานของการนำเสนอข่าวและข้อมูลของสื่อมวลชน ทั้งนี้ กสทช.จะเร่งรัดดำเนินการให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและจะแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สังคมและประชาชนได้ทราบต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...