xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ดกสทช. เตรียมเคาะ เก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ดกสทช. เตรียมเคาะเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์ 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน หวังแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการจ่ายไม่เท่ากัน เผยเวทีประชาพิจารณ์โอเปอเรเตอร์ขอจ่าย 1 บาท แต่กสทช. ทำไม่ได้หวั่นกระทบรายได้ เตรียมนำเข้าบอร์ดกสทช.สัปดาห์หน้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการนำวาระการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์ประจำที่ และเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือให้เป็นอัตราเดียวกัน คือ 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน เข้าที่ประชุมกสทช. ทำให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ (โอเปอเรเตอร์) ที่ถือครองเลขหมายเกิน 5 ล้านเลขหมาย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดีแทค,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราดังกล่าว ส่วนโอเปอเรเตอร์รายเล็กที่มีเลขหมายถือครองไม่ถึง 5 ล้านเลขหมายให้จ่ายในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี

ทั้งนี้ จากการที่กสทช. ได้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พร้อมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม และ (ร่าง) ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งคณะกรรมการกสทช.มีมติให้นำราคา 1.62 บาท/เลขหมาย/เดือน จากเดิมที่กสทช.เก็บอยู่ที่ 1.92 บาท/เลขหมาย/เดือน ไปรับฟังความเห็น


แต่โอเปอเรเตอร์ต้องการให้จ่ายในอัตรา 1 บาท/เลขหมาย/เดือน นั้น กสทช.เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของกสทช.ที่ต้องใช้จ่ายในหลายส่วน ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายของสำนักงานกสทช. 2.กองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) 3.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 4.กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา และ 5.จัดสรรเงินเข้ากองทุน กสทช. รวมปีละ 3,000 - 4,000 ล้านบาท ซึ่งหากเก็บในอัตราใหม่รายได้ของกสทช.จะหายไปประมาณ 200 ล้านบาท

“ปัจจุบันโอเปอร์เรเตอร์ 3 ราย คือ เอไอเอส,ทรูฯ และ ดีแทค จ่ายไม่เท่ากัน โดยทรูมูฟมีเลขหมายที่ต้องจ่ายในอัตรา 2 บาท จำนวน 70% ขณะที่เอไอเอสและดีแทคส่วนใหญ่ 60-70% มีเลขหมายจ่ายในอัตรา 1 บาท เนื่องจากเป็นเลขหมายที่ถูกโอนมาจากสัญญาสัมปทานแต่เดิม”

ส่วนโอเปอเรเตอร์ที่ถือครองเลขหมายไม่เกิน 5 ล้านเลขหมาย กสทช.จะออกบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้อัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือ 1 บาท/เลขหมาย/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศในเรื่องนี้มีผลใช้บังคับ และหากมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายใหม่เพิ่มเติม ก็ให้ใช้อัตรา 1.50 บาท/เลขหมาย/เดือน

สำหรับความคืบหน้าการประมูลคลื่น 5G นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 2500-2690 MHz และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 24.25-27 GHz จนถึงเวลา 16.30 น.ของวันที่ 13 ธ.ค.2562

จากนั้นในเวลา 17.00 น.สำนักงาน กสทช.จะมีการประชุมสรุปความคิดเห็นจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.ด้านโทรคมนาคม ในวันที่ 16 ธ.ค.2562 และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.ไม่เกินวันที่ 24 ธ.ค.2562 ก่อนนำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธ.ค.2562 หลังจากนั้นจะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลระหว่างวันที่ 2 ม.ค.-3 ก.พ.2563 และยื่นคำขอเพื่อเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ วันที่ 4 ก.พ.2563 จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 5-12 ก.พ.2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 12 ก.พ.2563 ซ้อมการประมูลสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล วันที่ 14 ก.พ.2563 และจัดการประมูลแบบหลายย่านความถี่พร้อมกัน วันที่ 16 ก.พ.2563

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 16 ธ.ค.2562 สำนักงาน กสทช.มีกำหนดการแถลงทิศทางและนโยบายการทำงานของ กสทช.ในปี 2563 โดยหลักๆ เกี่ยกวับแผนการขับเคลื่อน 5G ให้เกิดขึ้นภายในปี 2563 และการจัดระเบียบสายสื่อสาร และนำสายสื่อสารลงดิน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...