xs
sm
md
lg

“ฐากร” ย้ำ บอร์ด กสทช. ชุดรักษาการ ยังไม่ลงมติปรับโครงสร้าง กสทช. ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บอร์ด กสทช. ชุดรักษาการ ยังไม่ลงมติเรื่องการปรับโครงสร้าง กสทช. ใหม่ ชี้ต้องรอบอร์ด กสทช. ชุดใหม่เคาะเอง แจงการปรับโครงสร้างใหม่มีการถกกันมานานแล้ว จากอนุกรรมการคนนอก หวังให้ กสทช. ชุดใหม่เดินหน้าได้เร็วขึ้น พร้อมทำงานบริการประชาชนมากกว่าเป็นแค่แบ็กออฟฟิส ขณะที่การประมูลเน็ต 1.5 หมื่นหมู่บ้าน ชะลอไปก่อน จนกว่า ครม. จะพิจารณาตามมติบอร์ดดีอี ที่ให้กระทรวงดีอีทำแทน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การปรับโครงสร้างองค์กร กสทช. นั้น เป็นสิ่งที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ที่คนนอกนั่งเป็นอนุกรรมการเป็นผู้เสนอ และมีการทำโครงสร้างกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (พ.ร.บ.กสทช.) ฉบับใหม่ จะประกาศในเดือน สิงหาคม 2560 ซึ่งที่ผ่านมา ก็ได้อภิปรายกันมาหลายครั้ง เนื่องจากมีความเห็นว่า กสทช. ชุดใหม่ส่วนใหญ่เป็นคนใหม่หากจะปรับโครงสร้างองค์กรเองจะใช้เวลานาน อนุกรรมการจึงต้องการให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนที่เร็วเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ที่จะออกมา ดังนั้น จึงต้องการให้ กสทช. ชุดรักษาการดูในรายละเอียดให้ถี่ถ้วน

การปรับโครงสร้างใหม่นี้ ต้องการให้ กสทช. ที่เคยทำงานแบบแบ็กออฟฟิศให้มาเป็นการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนมากที่สุด ไม่มีมิติใด ๆ แอบแฝง ที่ประชุมจึงยังไม่มีมติใด ๆ กับโครงสร้างใหม่นี้ และขอให้รอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่เข้ามาลงมติเอง ส่วนเรื่องที่มีหลายคนสอบถามมาว่าจะมีการเร่งให้เกิดการประมูลคลื่น 900/1800 MHz หรือไม่นั้น ขณะนี้ กสทช. ยังคงรอคำตอบจากกฤษฎีกาว่า กสทช. ชุดรักษาการ สามารถเปิดประมูลคลื่นดังกล่าวได้หรือไม่ ดังนั้น จึงตอบไม่ได้ว่าจะประมูลเมื่อไหร่ และหากช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 มีกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ ก็คงไม่ต้องรอคำตอบจากกฤษฎีกา เพราะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ ก็สามารถดำเนินการได้


“ดังนั้น ตอนนี้การประมูลต้องชะลอไปก่อน สิ่งที่หลายคนถามมาว่าตนเองต้องการเร่งประมูลคลื่นเพื่อผลประโยชน์ จึงไม่เป็นความจริง”


***ชะลอประมูลเน็ต 1.5 หมื่นหมู่บ้าน รอ ครม. ให้ดีอีทำ

นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ยังมีมติให้ชะลอการประมูลการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐจำนวน 15,732 หมู่บ้าน เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแทนนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำเนินการติดตั้งเอง โดยนำงบประมาณที่เหลือจากการติดตั้งโครงการในระยะแรก 24,700 หมู่บ้าน ที่มีงบประมาณเหลือ 2,655 ล้านบาท มาดำเนินการ โดยกระทรวงดีอีจะใช้งบประมาณจากเงินที่เหลือ 2,440 ล้านบาท ไปทำการติดตั้งระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561

นอกจากนี้ บอร์ดดีอี ยังมีมติให้ กสทช. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (แผน USO) มาใช้ในการให้บริการครอบคลุมพื้นที่โซนซี ทั้งหมด 40,423 หมู่บ้าน ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปี ไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ที่ กสทช. ติดตั้งไปแล้ว จำนวน 3,196 แห่ง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 812 แห่ง

2. ดูแลและบำรุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐที่ครอบคลุมหมู่บ้าน เป็นระยะเวลา 5 ปี และ 3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ศูนย์ USO NET และศูนย์ดิจิทัลชุมชน) เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป็นระยะเวลา 5 ปี

“ตอนนี้โครงการชะลอไปก่อน ดังนั้น หากที่ประชุมดีอี นำเรื่องเข้า ครม. เมื่อไหร่ กสทช. จะถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลสั่งการมา เราก็จะยกเลิกการประมูลทันที” นายฐากร กล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...