xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระราชทานเงินแก่กรมราชทัณฑ์ ใช้ป้องกันโควิดในเรือนจำภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงพระกรุณาพระราชทานเงิน 3 แสนบาท แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้ในงานด้านการป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำพื้นที่ภาคใต้

วันนี้ (5 เม.ย.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เรือนจำเขตภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทรงรับทราบถึงปัญหาและทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือ จึงได้พระราชทานเงิน จำนวน 300,000 บาท ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วย แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน พื้นที่ภาคใต้ ณ วังศุโขทัย

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ โดย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ขอเข้ารับพระราชทานเงินจำนวน 300,000 บาท ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมทั้งแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำและทัณฑสถาน ให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำเงินที่ได้รับพระราชทานจำนวน 300,000 บาท ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไปจัดสรรให้แก่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100,000 บาท และเรือนจำอื่นในเขตภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบอีก 200,000 บาท พร้อมทั้งแอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...