xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมจัดเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่น 3 อีก 217 คน กระจายไปดูแลศาลทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม
ศาลยุติธรรมเพิ่มความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนจับกุมจำเลย-ผู้ต้องหาหลบหนี จัดเจ้าพนักงานตำรวจศาล รุ่น 3 อีก 217 คน กระจายไปยังศาลทั่วประเทศ

วันนี้ (15 ก.ย.) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงการจัดสรรกำลังเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือ คอร์ทมาแชล (Court Marshal) ประจำสำนักงานศาลยุติธรรมภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ว่า ภายหลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และฝึกอบรมเป็นเจ้าพนักงานตำรวจศาลชุดแรก ปฏิบัติภารกิจรักษาความเรียบร้อยปลอดภัยให้กับบุคลากรในบริเวณศาลและสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีหมายจับของศาล ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. 2562 มาแล้ว รวม 35 นาย ทั้งชาย-หญิง ล่าสุด ในปี 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ดำเนินกาคัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าพนักงานศาลรุ่นที่ 2 เพิ่มอีก 59 นาย

โดยเจ้าพนักงานตำรวจศาล ถือเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในทางธุรการ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ซึ่งการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจศาลนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 โดยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) กำหนด

สำหรับภารกิจหลักที่สำคัญของเจ้าพนักงานตำรวจศาล คือ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยกับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, บุคลากร, ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของศาลยุติธรรม ตลอดจนอำนวยการสนับสนุนการจับกุมผู้ต้องหา หรือจำเลยที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว หรือบุคคลที่ศาลได้ออกหมายจับแล้ว รวมทั้งมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาลซึ่งถูกออกหมายจับแล้วแต่ยังไม่สามารถจับกุม ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีล่าช้า เจ้าพนักงานศาลจะสนับสนุนปฏิบัติภารกิจการจับกุมบุคคลเหล่านั้น เพื่อเสริมสร้างให้การดำเนินคดีของศาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา มีสถานการณ์อาจกระทบต่อการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาในการอำนวยความยุติธรรม และมีกรณีที่ผู้ต้องหา-จำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวได้หลบหนี รวมทั้งกรณีมีผู้ที่ศาลออกหมายเรียกแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลส่งผลถึงพิจารณาพิพากษาคดี ที่อาจทำให้ผู้กระทำความผิดไม่ได้รับการลงโทษ ดังนั้น เมื่อสำนักงานศาลยุติธรรมได้คัดเลือกและฝึกอบรมเจ้าพนักงานตำรวจศาล มาได้แล้ว 2 รุ่น ขณะนี้จึงได้จัดสรรกำลังไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศาลยุติธรรมภาค 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 แห่งละ 6 คน รวม 42 คน และสำนักงานศาลยุติธรรมภาค 5, 6 แห่งละ 5 คน รวม 10 คน โดยเจ้าพนักงานตำรวจศาลทั้ง 52 คน ได้เริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขณะที่ นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรมเจ้าพนักงานตำรวจศาล กล่าวว่า ในส่วนของการจัดสรรกำลัง เจ้าพนักงานตำรวจศาลในสังกัดศาลยุติธรรมทั่วประเทศนั้น ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 11 ก.ย. 2563 ได้อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ รุ่นที่ 3 อีกจำนวน 217 นาย ณ โรงเรียนการบิน จ.นครปฐม โดยหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นแล้วได้กำหนดส่งตัวทั้งหมดกระจายไปประจำยังศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ยกเว้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ซึ่งให้เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา

ที่ผ่านมา เราได้คัดเลือกและฝึกอรบรมเจ้าพนักงานตำรวจศาลมาแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน, รุ่นที่ 2 จำนวน 59 คน, รุ่นที่ 3 จำนวน 217 คน ซึ่งในปีงบประมาณถัดไปก็ได้วางเป้าหมายไว้ที่จะคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ที่จะมาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจศาลอีก 76 นาย เพื่อจัดสรรกำลังไปประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดด้วย เพื่อให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค
กำลังโหลดความคิดเห็น...