xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ส.ย้ำ! ก่อนปลูกกัญชาเพื่อการรักษาต้องขออนุญาต อย.

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส.แจง “กัญชา ยังผิดกฎหมาย ขณะนี้ผ่อนปรนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย หากปลูกกันเองต้องขออนุญาตจาก อย.ก่อน

วันนี้ (30 ส.ค.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางกัญชา 2 ต้น เหตุเกิดในพื้นที่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยสื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่าผู้ต้องหาเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ป่วยติดเตียง จึงได้มีการนำกัญชามาใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของตนเองนั้น

นายนิยมเปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชนว่าสามารถปลูกและใช้กัญชาเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยได้ หลังจากที่รัฐบาลได้มีนโยบายผ่อนปรนให้สามารถใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ และทราบว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากแพทย์สามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคของตนเองได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนเสนอต่อรัฐสภาตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น กฎหมายอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ยังไม่มีผลบังคับใช้ ทำให้กัญชายังสภาพเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

นายนิยมกล่าวอีกว่า เมื่อ “กัญชา” ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษ การปลูก นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำหรับการเสพต้องเพื่อการรักษาโรคและจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้เพื่อให้บริการกับประชาชนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ได้ทำการวินิจฉัยประเมินอาการของโรคและสั่งจ่ายยาจากระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องปลูกกัญชาไว้เพื่อใช้ในการรักษาตนเอง โดยผู้มีความประสงค์สามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกกัญชาทางการแพทย์ไทย และเวลาที่เปิดให้บริการ ได้จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://www.moph.go.th หรือโทร.สอบถามได้ที่สายด่วน สำนักงาน อย. 1556 หรือสายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส.1386

“มีความเข้าใจและเห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ถูกดำเนินคดี เพราะฝ่ายหนึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หากไม่ปฏิบัติก็มีความผิด ฝ่ายหนึ่งก็มีความจำเป็นด้านสุขภาพร่างกาย ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเข้าใจและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยความชัดเจนต่างๆ จะเกิดขึ้นหลังกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินเสร็จสิ้นกระบวนการและมีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าไปดูแลช่วยเหลือในด้านการรักษาและให้คำแนะนำในการใช้กัญชาในทางที่ถูกต้องต่อไป” เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าว

นายนิยมกล่าวว่า แม้นโยบายของรัฐบาลจะผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย แต่บุคคลหรือองค์กรใดๆ จะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับกัญชา ต้องมีการขอและได้รับอนุญาตจาก อย.เสียก่อน และหากประชาชนพบเห็นการลักลอบปลูกกัญชา หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส.โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...