xs
xsm
sm
md
lg

ดีเอสไอรุดสอบภาพเขียนสีโบราณเขายะลา เสียหายจากเหมืองระเบิดหิน

เผยแพร่:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ดีเอสไอสนธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงโม่หิน จ.ยะลา 6 แห่ง พร้อมสำรวจร่องรอยภาพเขียนสีเทือกเขายะลา เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่

วันนี้ (6 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อที่ 4 ส.ค. 63 พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอยสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มอบหมายให้นายพิเชฎฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นำโดยนายชยพล สายทวี ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ประกอบกิจการโรงโม่หิน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศิลาอุตสาหกรรม 2. ธนบดีศิลา 3. ศิลาเขาแดง 2563 4. เจริญทิพย์ 5. สามแยกโรงโม่ และ 6. อับดุลลาเต๊ะ ยากัส เพื่อตรวจสอบการประกอบกิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลาในพื้นที่ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้สอบปากคำ สอบถามข้อมูลการประกอบกิจการเบื้องต้นจากผู้ประกอบการ และได้ทำการตรวจวัดพิกัดพื้นที่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ ณ ปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศในห้วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี

โดยคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามแนวทางและประเด็นที่กำหนด ได้แก่ ประเด็นความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 ประกอบด้วย ประเด็นมีการทำเหมือง หลังจากประทานบัตรหมดอายุหรือไม่ มีการทำเหมืองนอกเขตพื้นที่เหมืองที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดไว้ตามแผนผังท้ายประทานบัตรหรือไม่ ขั้นตอนในการออกประทานบัตรชอบหรือไม่ มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (EHIA) หรือไม่ การครอบครองแร่ การแต่งแร่ การขนแร่ มีการขออนุญาตถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ มีการชำระค่าภาคหลวงถูกต้องหรือไม่ และประเด็นความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังได้เข้าสอบถามประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา ซึ่งมีชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณประกอบการเหมืองหิน พบว่าเทือกเขายะลาตั้งอยู่ในพื้นที่ต.ลิดล ต.ยะลา มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่โดยรอบ ภูเขาดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูนมีร่องรอยของการระเบิดหินภูเขาเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านทรัพย์สิน สุขภาพอนามัย รวมถึงการดำเนินชีวิต ประกอบกับพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขายะลาได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อันเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของจังหวัดยะลาด้วย

ที่ผ่านมาผลจากการระเบิดหินทำให้บางส่วนของภาพเขียนสีเขายะลาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ประกอบการเหมืองหินดังกล่าวเข้าข่ายประกอบกิจการเหมืองหินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รุกล้ำเขตพื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต บุกรุกแผ้วถางป่า ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเสียหาย รวมถึงเป็นการทำลายโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติของชาติซึ่งควรหวงแหน อันเป็นความผิดต่อหลายบทกฎหมาย และมีลักษณะเป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) (ก) - (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบร่องรอยภาพเขียนสี บริเวณจุดที่เป็นภาพเขียนสีโบราณฝั่งทางทิศตะวันตกของเขายะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ ต.ยะลา อ.เมืองยะลา พร้อมกับถ่ายภาพเป็นหลักฐาน และตรวจวัดพิกัดของพื้นที่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบเป็นพยานหลักฐานอีกครั้ง โดยคณะพนักงานสืบสวนจะได้สรุปพยานหลักฐานทั้งหมดนำเข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวนเพื่อพิจารณาเสนอเป็นคดีพิเศษ ทำการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...