xs
xsm
sm
md
lg

กรมศิลป์ถก เขายะลา เตรียมตั้งทีมสำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมศิลป์ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขายะลา เตรียมตั้งทีมสำรวจ-พิสูจน์ระยะห่าง-แรงระเบิดกระทบภาพเขียนสีโบราณหรือไม่

วันนี้ (12 มี.ค.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้รับรายงานกรณีเครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา ยื่นหนังสือเปิดผนึก ที่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศกรมศิลปากร เรื่องแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถานในขอบเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา จ.ยะลา แล้ว พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการมายังตนให้เร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับโบราณสถานเป็นหลัก พร้อมพิจารณาถึงประเด็นที่ได้ดำเนินการไปนั้นถูกต้องหรือไม่

“ตนเห็นว่า ข้อร้องเรียนนั้นชี้ให้เห็นความห่วงใยมรดกของชาติ ตนก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งโบราณคดี และโบราณสถานเป็นหลัก ส่วนเรื่องของความมั่นคง และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติคิดว่าเป็นเหตุผลรองลงมา หากตรวจสอบพบว่า สิ่งที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง ก็สามารถพิจารณาทบทวนเพื่อยกเลิก หรือขยายเพิ่มเขตโบราณสถานเพื่อไม่ให้การดำเนินการกระทบกับภาพเขียนสี ขณะที่การพิจารณาเรื่องการลงนามวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการของของ นายอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นั้น นับว่า อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบ ซึ่งตนไม่ได้มีการสอบถามไปยังนายอนันต์โดยตรง ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ และคิดว่าเรื่องของวันเวลาคงไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญ เพราะจริงๆ แล้วการทำงานของนักบริหารก็จะยึดถึงหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้ว” นายอิทธิพล กล่าว

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือถึงกรณีข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยทุกฝ่ายยังยืนยันถึงข้อมูลที่สรุปมาก่อนหน้า ที่จะมีการออกประกาศให้แก้ไขเขตพื้นที่โบราณสถาน แต่เนื่องจากมีการร้องขอให้ทบทวนจากภาคประชาชน ก็จะให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นให้รอบด้านทั้งเรื่องของความมั่นคงข้อมูลเชิงวิชาการรวมถึงความคิดเห็นภาคท้องถิ่น เพื่อแสวงหาข้อคิดเห็นร่วมกันอีกครั้ง

อีกทั้งอาจจะมีการพิสูจน์ในเรื่องระยะห่างและแรงระเบิดความสั่นสะเทือนในการสัมปทาน ที่จะเป็นอันตราย และอาจจะกระทบกับภาพเขียนสีโบราณหรือไม่ ประกอบด้วย โดยจะมีการตั้งทีมสำรวจแบบมีส่วนร่วมไปลงพื้นที่ทบทวนการดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพิจารณาให้การขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด โดยคิดว่า ทุกอย่างต้องใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมมาสร้างความเข้าใจทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...