xs
xsm
sm
md
lg

สหรัฐฯ เดินหน้าหนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย บูรณะวัดไชยวัฒนาราม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระนครศรีอยุธยา - สหรัฐอเมริกา เดินหน้าสนับสนุนโครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม บูรณะวัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (12 มี.ค.) ที่วัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไมเคิล ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมพิธีเปิดงานบูรณะระยะใหม่ในโครงการอนุรักษ์วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ สถานทูตสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการบูรณะวัดไชยวัฒนารามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูต เพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (Ambassadors Fund for Cultural Preservation หรือ AFCP) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนสนับสนุนมีมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 เหรียญสหรัฐ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันวัดไชยวัฒนารามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ศึกษาอีกด้วย

การบูรณะวัดไชยวัฒนาราม เริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 สร้างความเสียหายแก่บริเวณวัดและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของวัด ในปีถัดมา โครงการ AFCP ได้สนับสนุนทุนบูรณะและมีการเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังจนถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่ทรุดโทรม อีกทั้งเสริมโครงสร้างโดยรอบวัดให้แข็งแรงขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านเอกอัครราชทูต ดี ซอมบรี กล่าวว่า โครงการรูปแบบดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับไทย ทั้งนี้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาถ่ายทอดองค์ความรู้ค้นคว้าการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาแลกเปลี่ยนสำหรับบุคลากรของกรมศิลปากรอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างกับโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย และเป็นต้นแบบของความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมในภูมิภาค สหรัฐฯ จะร่วมมือกับไทยอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังสืบไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...