xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ท.สอบ “โครงการกล่องเกเบี้ยนป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง” จ.แม่ฮ่องสอน หวั่นทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - ป.ป.ท.ลงพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจสอบ โครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง พบขนาดก้อนหินไม่ได้มาตรฐาน

วันนี้ (19 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากมีข้อมูลคลิปวิดีโอได้ปรากฏเหตุการณ์ขณะรถแบ็กโฮกำลังขุดตักก้อนหินในลำธารขึ้นมาเพื่อบรรจุในกล่องกระชุหิน หรือกล่องเกเบี้ยน (GABION) ที่เตรียมจะดำเนินการก่อสร้าง ประชาชนได้แจ้งว่าคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และขอให้สำนักงาน ป.ป.ท.ตรวจสอบการดำเนินโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งในพื้นที่อาจมีการทุจริต โดย พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.งามพล บุญลิ่มเต็ง ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต ลงพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจสอบในครั้งนี้

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีจำนวน 44 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,431,300 บาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 9,102,300 บาท ซึ่งอำเภอปางมะผ้าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และ 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) จำนวน 25 โครงการ งบประมาณ 12,329,000 บาท ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอปางมะผ้าเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ โดยในอำเภอปางมะผ้ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ถ้ำลอด, อบต.ปางมะผ้า, อบต.นาปู่ป้อม และ อบต.สบป่อง ทั้งนี้ โครงการวางกล่องเกเบี้ยนฯ ส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงมีลักษณะ เป็นป่ารก มีความลาดชั้น อีกทั้งบางระยะรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ต้องเดินทางด้วยการเดินเท้าเป็นระยะทางไกล

คณะตรวจสอบฯ ได้ลงพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่ 14-17 ก.ค. 63 ดำเนินการตรวจสอบรวม 39 โครงการ โดยตรวจสอบเอกสารและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ พร้อมทั้งลงตรวจสอบสถานที่ดำเนินโครงการพบว่า ขนาดของก้อนหินที่นำมาบรรจุในกล่องเกเบี้ยนฯ มีขนาดที่ไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญาการจ้าง และแบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งได้กำหนดขนาดของก้อนหินเป็นหินใหญ่ขนาด 15-30 เซนติเมตร อันเป็นสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่ามีก้อนหินมีขนาดเล็กและใหญ่ปะปนกัน อีกทั้งลักษณะก้อนหินในลำธารและก้อนหินที่บรรจุในกล่องเกเบี้ยนมีลักษณะคล้ายกันซึ่งสอดคล้องกับเบาะแสที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอ

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสำนักงาน ป.ป.ท.จะดำเนินการตรวจสอบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับจ้างว่ากระทำการทุจริตในการดำเนินโครงการหรือไม่ และมีลักษณะเป็นขบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มิชอบหรือไม่ หากพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...