xs
xsm
sm
md
lg

ทีมกลั่นกรอง 4 แสนล้าน แจ้ง 57 จังหวัด ปรับรายละเอียดใหม่ 206 โครงการ รอรับเงินกู้รอบตกหล่น วงเงิน 1,062 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทีมกลั่นกรอง 4 แสนล้าน แจ้ง 57 จังหวัด ปรับรายละเอียดใหม่ 206 โครงการ รอรับเงินกู้ “รอบตกหล่น” วงเงินกว่า 1,062 ล้าน หลังผ่านรอบแรกแค่ 162 โครงการ วงเงิน 924 ล้าน จ่อเสนอ ครม.เพิ่มเติม พบเป็นโครงการภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคอีสาน 12 จังหวัด ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 1 จังหวัด เฉพาะสุโขทัย 2 โครงการ 52 ล้าน กําแพงเพชร 2 โครงการ 53 ล้าน

วันนี้ (1 ก.ค.) มีรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองแผนงาน เงินกู้ 4 แสนล้านบาท มีหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรงมหาดไทย เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด 57 จังหวัด ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการจังหวัดภายใต้ โครงการ/แผนงานที่ 3.2 ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โดยที่ผ่านมา คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เห็นชอบโครงการ “รอบแรก” เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. จากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ในโครงการ “ระดับจังหวัด” จำนวน 162 โครงการ วงเงิน 924,384,468 บาท ซึ่งกำลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการในวันที่ 8 ก.ค.นี้

ล่าสุดหนังสือดังกล่าว สภาพัฒน์ได้แจ้งให้จังหวัด ทั้ง 57 จังหวัด พิจารณาเอกสารโครงการบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีสาระสำคัญไม่ครบถ้วนอีกครั้ง หลังจากรอบแรกไม่สามารถผ่านการกลั่นกรองฯ ได้

“สภาพัฒน์ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อแผนงานโครงการจังหวัด รวมกว่า 206 โครงการ วงเงินขอรับจัดสรรรวม 1,062,944,026 บาท ให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ปรับปรุงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินการ แผนการใช้จ่ายงบระมาณรายเดือน การลงนามรับรองโครงการ และแบบประเมินความเสี่ยงฉบับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้แล้วเสร็จวนวันที่ 9 ก.ค.นี้”

สำหรับบัญชีรายชื่อโครงการที่สภาพัฒน์ส่งให้จังหวัดปรับปรุงรายละเอียดใหม่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคอีสาน 12 จังหวัด ภาคกลาง 13 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 1 จังหวัด

ในพื้นที่ เชียงใหม่ 2 โครงการ 19,550,000 บาท ลําพูน 6 โครงการ 17,231,000 บาท ลําปาง 4 โครงการ 9,472,100 บาท แม่ฮ่องสอน 8 โครงการ 33,070,800 บาท เชียงราย 5 โครงการ 19,767,700 บาท พะเยา 3 โครงการ 8,779,400 บาท แพร่ 1 โครงการ 10,000,000 บาท น่าน 5 โครงการ 14,526,000 บาท พิษณุโลก 8 โครงการ 22,039,400 บาท ตาก 1 โครงการ 6,539,000 บาท เพชรบูรณ์ 6 โครงการ 27,920,650 บาท สุโขทัย 2 โครงการ 52,239,534 บาท อุตรดิตถ์ 3 โครงการ 22,073,120 บาท นครสวรรค์ 2 โครงการ 6,240,700 บาท อุทัยธานี 7 โครงการ 42,664,000 บาท กําแพงเพชร 2 โครงการ 53,770,000 บาท

อุดรธานี 2 โครงการ 10,360,000 บาท เลย 1 โครงการ 524,300 บาท กาฬสินธุ์ 3 โครงการ 7,133,020 บาท มหาสารคาม 1 โครงการ 6,500,000 บาท นครราชสีมา 6 โครงการ 41,746,000 บาท ชัยภูมิ 14 โครงการ 57,950,300 บาท บุรีรัมย์ 2 โครงการ 36,000,000 บาท สุรินทร์ 1 โครงการ 3,200,000 บาท อุบลราชธานี 1 โครงการ 3,187,000 บาท ยโสธร 2 โครงการ 7,685,205 บาท ศรีสะเกษ 1 โครงการ 11,728,300 บาท อํานาจเจริญ 1 โครงการ 20,000,000 บาท

ชัยนาท 5 โครงการ 14,391,000 บาท สิงห์บุรี 2 โครงการ 2,607,920 บาท อ่างทอง 7 โครงการ 14,038,600 บาท นนทบุรี 1 โครงการ 668,000 บาท ปทุมธานี 1 โครงการ 4,500,000 บาท สมุทรปราการ 1 โครงการ 2,500,000 บาท ราชบุรี 7 โครงการ 38,911,100 บาท กาญจนบุรี 1 โครงการ 19,512,500 บาท สุพรรณบุรี 2 โครงการ 11,025,000 บาท เพชรบุรี 2 โครงการ 19,900,400 บาท ประจวบคีรีขันธ์ 1 โครงการ 300,000 บาท สมุทรสงคราม 13 โครงการ 65,457,460 บาท สมุทรสาคร 4 โครงการ 32,442,400 บาท

ชลบุรี 6 โครงการ 27,670,000 บาท ฉะเชิงเทรา 4 โครงการ 16,496,460 บาท ระยอง 1 โครงการ 4,500,000 บาท ปราจีนบุรี 4 โครงการ 8,494,300 บาท จันทบุรี 5 โครงการ 34,917,400 บาท นครนายก 4 โครงการ 2,319,000 บาท สระแก้ว 2 โครงการ 11,123,300 บาท

ชุมพร 4 โครงการ 20,318,800 บาท นครศรีธรรมราช 4 โครงการ 19,120,000 บาท พัทลุง 4 โครงการ 31,687,922 บาท สงขลา 1 โครงการ 16,863,690 บาท กระบี่ 1 โครงการ 12,000,000 บาท ตรัง 1 โครงการ 3,750,000 บาท ระนอง 8 โครงการ 8,044,650 บาท สตูล 9 โครงการ 27,378,895 บาท และ ยะลา 1 โครงการ 20,107,700 บาท.


กำลังโหลดความคิดเห็น...