xs
xsm
sm
md
lg

ศาลยุติธรรมประกาศผลเลือกตั้ง กต.ชุดใหม่ 12 คน “เมทินี ชโลธร” รองประธานศาลฎีกา ได้รับเลือกตามคาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา
ศาลยุติธรรมประกาศผลเลือกตั้ง กต.ชุดใหม่ 12 คน “เมทินี ชโลธร” รองประธานศาลฎีกา ได้รับเลือกตามคาด พร้อม “นุจรินทร์ จันทร์พรายศรี” ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

วันนี้ (4 มี.ค.) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) เปิดเผยว่า ในวันนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง ก.ต. ใน 3 ชั้นศาล แทน ก.ต.ชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 21 มี.ค. 2563 ตามมาตรา 36 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบัตรลงคะแนนจากผู้พิพากษาทั่วประเทศที่ส่งกลับมายังสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 174 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 175 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 99.43), ชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 793 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 901 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 88.01) และชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2,617 บัตร จากจำนวนบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3,648 บัตร (คิดเป็นร้อยละ 71.74)

คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เริ่มนับคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการนับคะแนนเวลา 12.20 น. ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา จำนวน 6 คน ได้แก่

1) นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 148 คะแนน

2) นายสมเกียรติ ตั้งสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา 141 คะแนน

3) นายพศวัจณ์ กนกนาก ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา 121 คะแนน

4) นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 119 คะแนน

5) นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา 117 คะแนน

6) นายกิจชัย จิตธารารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 109 คะแนน

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน ได้แก่

1) นายธนรัตน์ ทั่งทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 472 คะแนน

2) นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 336 คะแนน

3) นายสมชาย อุดมศรีสำราญ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 305 คะแนน

4) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ประธานแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์ 301 คะแนน

ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น จำนวน 2 คน ได้แก่

1) นายณรัช อิ่มสุขศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ 1,254 คะแนน

2) นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง 1,181 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าสนใจซึ่งได้รับเลือกในชั้นศาลฎีกา คือ นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา คนที่ 1 ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด และคาดว่า จะได้รับเลือกจากที่ประชุม ก.ต.ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนต่อไป และจะเป็นประธานศาลฎีกาผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย ต่อจากนายไสลเกษ วัฒนะพันธุ์ ประธานศาลฎีกา คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

สำหรับ ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ ในชั้นศาลอุทธรณ์ นายจุมพล ชูวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
กำลังโหลดความคิดเห็น...