xs
xsm
sm
md
lg

พรุ่งนี้รู้ผลเลือก ปธ.ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการเก่า 4 คน-ใหม่ 4 คนประชุมเลือกกันเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
กำหนดการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญยังตามเดิมพรุ่งนี้ ตุลาการเก่า 4 คน-ใหม่ 4 คนร่วมประชุมเลือกกันเอง “วรวิทย์-ทวีเกียรติ-อุดม” ตัวเต็ง

วันนี้ (4 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีมติเสนอชื่อนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังต้องมีขั้นตอนการพิจารณาและให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด ขณะเดียวกัน กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าหากมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 7 คนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้กำหนดการที่จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญยังคงจะมีขึ้นเช่นเดิมในวันพรุ่งนี้ (5 มี.ค.) ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เวลา 11.00 น. โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบัน 4 คน คือ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และปัญญา อุดชาชน จะมีการประชุมร่วมกับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา คือ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา 2. วิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3. จิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) 4. นภดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 206 กำหนด ก่อนแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธาน และว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

ทั้งนี้ ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คนจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันนั้น พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดำรงตำแหน่งยังไม่ครบวาระตามรัฐธรรมนูญ 50 และดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเท่ากับว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันจะดำรงอยู่ในจนครบวาระ 9 ปีนับแต่ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งช่วงปี 56-58

อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวขณะนี้มี 3 ตัวเต็งที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ คือ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ซึ่ง 2 ตุลาการในชุดปัจจุบัน และนายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ที่เป็นว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่


กำลังโหลดความคิดเห็น...