xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก ตร.แจง "ไบโอแมทริกซ์" ใช้งานได้จริง ปัดนายกฯ-คนใกล้ชิดมีเอี่ยวทุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรมMGR Online - โฆษก ตร. ตั้งโต๊ะแถลงยันเครื่อง "ไบโอเมทริกซ์" ใช้งานได้จริง โต้ซื้อแพงเพราะมีออปชั่นเสริม บริการซ่อมบำรุง ยันไม่เกี่ยวข้องกับนายกฯและคนใกล้ชิด

วันนี้(26 ก.พ.)ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวชี้แจงการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ หลังส.ส.พรรคฝ่ายค้านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกล่าวหาว่าคนในรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการดังกล่าว ว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์บุคคลโดยเทคโนโลยีไบโอแมทริกซ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อประชาชน และสังคมโดยทั่วไป ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอชี้แจง ว่า จากปัจจุบันที่มีการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดน ทั้งในรูปแบบของแรงงานข้ามชาติ คนทำงาน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว หรืออาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงมาในรูปแบบต่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(สตม.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบการเข้า-ออกราชอาณาจักรที่ถูกต้องแม่นยำ เพื่อสกัดกั้นป้องกันปราบปรามรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและประเทศ ทั้งนี้ เดิมสตม. มีการใช้ระบบการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้า-ออกประเทศด้วยระบบต่างๆ จนพัฒนามาสู่ระบบไบโอแมทริกซ์ ที่ถูกนำมาใช้งานด้านความมั่นคงอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าในการยืนยันตัวบุคคลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง โดยปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ระบบนี้ทั่วโลกอย่างน้อย 23 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนีฝรั่งเศส อิตาลี ออสเตรเลีย แคนาดา อิสราเอล จีนญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า ในการดำเนินการได้มีการตั้งคณะทำงานศึกษาโครงการมาเป็นลำดับนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2558 โดยท้ายสุดในครั้งที่ 4 เมื่อปีพ.ศ.2560 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอโครงการวงเงินจำนวน 2,126,073,600 บาท ผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการดำเนินการใช้เงินจากค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองฯ งบประมาณปีพ.ศ.2559-2560 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติการใช้เงิน และพิจารณาความคุ้มค่าก่อนอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการ

"ส่วนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ชนะการเสนอราคา คือ กิจการร่วมค้าเอ็มทีในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น 2,116,000,000 บาท ต่ำกว่าราคากลางโดยได้ทำสัญญาลงวันที่ 11 ก.ค. 2560 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 6 งวด ครบกำหนดตามสัญญาเมื่อวันที่ 2 พ.ค.2562 ต่อมาเนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็นจึงได้มีการขยายระยะเวลา 59 วัน จนแล้วเสร็จและรับมอบเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 ก่อนครบกำหนดในวันที่ 30 มิ.ย. 2562"โฆษก ตร.ระบุ

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องไบโอแมทริกซ์ ทั่วประเทศ 1,843 จุด ประกอบด้วยงานตรวจบุคคลที่สนามบินสำคัญ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ งานตรวจบุคคลตามด่านพรมแดนต่างๆ งานบริการคนเข้าเมือง และงานสืบสวน ด้านประโยชน์ ความคุ้มค่าและผลการปฏิบัติที่สำคัญมีการบันทึกข้อมูลบุคคลเดินทางเข้าออกจำนวน 59,721654 คน สามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้จำนวน 3,319 คน ตรวจพบบุคคลตามแบล็คลิสต์และวอทช์ลิสต์ จำนวน 5,744 คน ตรวจพบผู้ที่อยู่เกินกำหนด (Overstay) จำนวน 179,985 คน เกิดรายได้แผ่นดินจากค่าปรับ จำนวน 282,324,400 บาท

พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า ส่วนสาเหตุที่บริษัทคู่สัญญาส่งมอบงานล่าช้าไม่ตรงตามระยะเวลา แต่ไม่มีการปรับคู่สัญญานั้น เนื่องจากลักษณะของสัญญา เป็นสัญญาที่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ซึ่งตามสัญญากำหนดให้ผู้ขายติดตั้งระบบและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน 660 วัน ในส่วนที่มีการแบ่งเป็น 6 งวดนั้น เป็นการแบ่งงวด เพื่อให้การจ่ายเงินมีความสอดคล้องกับผลงานที่ผู้ขายดำเนินการ หากยังไม่มีการส่งมอบงานหรือไม่นั้นต้องยึดถือวันที่ 2 พ.ค.2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งมอบงานทั้งสัญญาเป็นเกณฑ์ ส่วนสาเหตุที่มีการขยายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานออกไปนั้น เนื่องจากห้วงดังกล่าวมีการปรับปรุงพื้นที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จึงทำให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ขายเข้าติดตั้งระบบได้ตามกำหนด โดยภายหลังผู้ขายก็ได้เข้าดำเนินการจนแล้วเสร็จและส่งมอบระบบทั้งหมดก่อน 30 มิ.ย. 2562 ซึ่งเป็นการส่งมอบเร็วกว่ากำหนดระยะเวลาที่มีการขยายออกไป

"ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีราคาแพงกว่าราคาท้องตลาดนั้น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตามพ.ร.บ.จัดซื้อจ้างจ้างฯ พ.ศ.2560 มีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามระเบียบ ไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือโดยทั่วไปมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในบัญชีผู้ค้าภาครัฐของกรมบัญชีกลาง อีกทั้งในโครงการไบโอแมทริกซ์ ไม่ได้ซื้อเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตั้งที่หน่วยงานทั่วประเทศ การรับประกัน การพัฒนาซอฟแวร์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบไบโอแมทริกซ์ และการบำรุงรักษาตามวงรอบให้กับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งอยู่ทั่วประเทศด้วย ดังนั้นจึงไม่สามารถนำราคาอุปกรณ์ในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับราคาอุปกรณ์ของโครงการได้"โฆษก ตร.กล่าว และว่า การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ส่วนที่มีการกล่าวหาตามที่ต่างๆ รวมทั้งที่สภาผู้แทนราษฎรนั้น ตนในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันว่าข้อมูลต่างๆ ที่มีการนำเสนอโดยสื่อให้เห็นว่าบุคคลในรัฐบาลหรือบุคคลที่สามอื่นๆ มีส่วนในการผลักดัน ทำให้เกิดความเสียหายนั้นไม่เป็นความจริง ฉะนั้นจึงไม่เป็นธรรมหากไปกล่าวหาว่าเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาล เพราะไม่มีขั้นตอนใดเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...