xs
xsm
sm
md
lg

โกงอีก! เงินช่วยชาวเขาเชียงใหม่ 67 ล้าน ป.ป.ท.พบชาวบ้านมีแต่ชื่อไม่เคยได้เงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ป.ป.ท.ตรวจสอบเงินศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ ส่อทุจริตงบปี 60 จำนวน 67 ล้าน หลังสอบถามชาวบ้านผู้มีรายชื่อรับเงินแต่ไม่มีใครเคยได้รับจริง ขณะหัวหน้าเขตที่มีชื่อรับเงินไปแจกชาวเขา ให้การยืนยันตรงกันไม่เคยมีใครได้แตะต้องเงิน

วันนี้ (22 มี.ค.) เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมี พล.ต.อ.จรัมพร สุระมณี กรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต และนายกฤษณ์ กระแสเวส ผอ.สำนักงาน ปปท.เขต 5 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

พล.ต.อ.จรัมพรเปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ท.ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏรายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์จำนวน 36 ราย เป็นบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 31 ราย สัญชาติไทย 5 ราย จากการสอบถามชาวบ้านสัญชาติไทยทั้ง 5 รายให้ข้อมูลว่าตนไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์ตามที่ปรากฏในเอกสารใบสำคัญรับเงิน แบบ 5 จำนวน 2,000 บาทแต่อย่างใด และสอบถามบุคคลกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 18 ราย ให้ข้อมูลว่าไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ แล้วยังลงพื้นที่สอบถามข้อมูลชาวบ้านหมู่ที่ 8 จำนวน 36 ราย ซึ่งรายหนึ่งนั้นมีชื่อกำนันตำบลกึ๊ดช้าง เป็นผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ด้วย จึงได้ไปสอบถามข้อมูลกำนันซึ่งได้ยืนยันว่าตนเองและลูกบ้านไม่เคยได้รับเงินสงเคราะห์ดังกล่าวเลย

พล.ต.อ.จรัมพรกล่าวต่อว่า จากนั้นชุดปฏิบัติการจากสำนักงาน ป.ป.ท.ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 5 ได้สอบถ้อยคำหัวหน้าเขต อำเภอแม่ริม แม่แตง และเชียงดาว จำนวน 3 เขต ที่ปรากฏลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุนมาจากศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวหน้าเขตอำเภอแม่ริม รับเงินสดมาจำนวน 2,877,000 บาท หัวหน้าเขตอำเภอแม่แตง รับเงินสดมาจำนวน 5,075,000 บาท และหัวหน้าเขตอำเภอเชียงดาวรับเงินสดมาจำนวน 6,120,000 บาท เพื่อนำมามอบให้ชาวบ้านในเขตรับผิดชอบตามอำเภอของตนเอง อย่างไรก็ตาม หัวหน้าเขตทั้ง 3 เขตต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องตรงกันว่าตนไม่เคยได้รับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าในปีงบประมาณ 2560 เขตรับผิดชอบอำเภอจอมทอง มีการเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุดถึง 11.25 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรในปี 2560 มีจำนวน 67,917,000 บาท ซึ่งลักษณะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 15 เขต ดังนี้ 1. อำเภอฝาง เบิกจ่าย 15 ครั้ง จำนวน 8,550,000บาท 2. อำเภอพร้าว เบิกจ่าย 12 ครั้ง จำนวน 9,403,000บาท 3. เวียงแหง (1) เบิกจ่าย 4 ครั้ง จำนวน 1,104,000 บาท 4. อำเภอเวียงแหง (2) เบิกจ่าย 8 ครั้ง จำนวน 1,265,000 บาท 5. อำเภอเชียงดาว เบิกจ่าย 14 ครั้ง จำนวน 6,120,000 บาท 6. อําเภอกัลยาณิวัฒนา เบิกจ่าย 11 ครั้ง จำนวน 2,894,000 บาท 7. อำเภอแม่อาย เบิกจ่าย 14 ครั้ง จำนวน 5,190,000 บาท 8. อำเภอแม่แตง เบิกจ่าย 15 ครั้ง จำนวน 5,075,000 บาท 9. อำเภอแม่วาง เบิกจ่าย 14 ครั้ง จำนวน 3,771,000 บาท 10.

อำเภอจอมทอง เบิกจ่าย 16 ครั้ง จำนวน 11,250,000 บาท 11. อำเภอแม่ริม เบิกจ่าย 13 ครั้ง จำนวน 2,877,000 บาท 12. อำเภอไชยปราการ เบิกจ่าย 10 ครั้ง จำนวน 1,956,000 บาท 13. อำเภอสะเมิง เบิกจ่าย 8 ครั้ง จำนวน 2,598,000 บาท 14. อำเภออมก๋อย เบิกจ่าย 9 ครั้ง จำนวน 3,561,000 บาท 15. อำเภอแม่แจ่ม เบิกจ่าย 7 ครั้ง จำนวน 2,303,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...