xs
xsm
sm
md
lg

สัมภาษณ์พิเศษ : เอกอัครราชทูตจีนเผยเนื้อหาสำคัญจากการประชุม คกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 6 สมัยที่ 19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 8–11 พฤศจิกายน 2564 มีการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ได้จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง โดยที่ประชุมได้พิจารณาผ่านมติสำคัญและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษรในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ถาม : 
ช่วงนี้สื่อมวลชนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้รายงานการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในลักษณะไหน?
ท่านทูตฯ หาน จื้อเฉียง : หน่วยงานการนำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือ การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรค ซึ่งจะจัดขึ้นทุก ๆ 5 ปี และปัจจุบันเป็นสมัยที่ 19 การประชุมสมัชชาฯทุกสมัยจะเลือกคณะกรรมการกลางของพรรค โดยทำหน้าที่ในการบริหารงานทั้งหมดของพรรคในช่วงเวลาที่ปิดการประชุมสมัชชาฯ คณะกรรมการกลางฯจะจัดการประชุมเต็มคณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 8-11 เดือนพฤศจิกายน การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ได้จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง

ปีนี้เป็นการครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีอย่างรอบด้าน และเริ่มเข้าสู่กระบวนการใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่เข้มแข็งทันสมัยอย่างรอบด้าน ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์นี้ การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ได้สรุปประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และประสบการณ์อันมีค่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพรรคฯนำพาสมาชิกทั้งหลายได้รับพลังจากประวัติศาสตร์ และก้าวหน้าต่อไปด้วยความสามัคคี ซึ่งมีทั้งความหมายสำคัญในปัจจุบันและความหมายลึกซึ้งในประวัติศาสตร์

ถาม : การประชุมเต็มคณะฯมีผลลัพธ์สำคัญอะไร และจะมีผลกระทบสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาของประเทศจีนในอนาคต?
ท่านทูตฯ หาน จื้อเฉียง : ผลสำเร็จที่สำคัญที่สุดของการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรค คอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 คือ ได้พิจารณาผ่านมติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยความสำเร็จอันสำคัญและประสบการณ์เชิงประวัติศาสตร์สำหรับการต่อสู้ 100 ปีของพรรค

การประชุมเต็มคณะฯเห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาประชาชนจีนต่อสู้มาเป็นเวลาร้อยปี ได้พลิกผันอนาคตและโชคชะตาของประชาชาติจีนอย่างสิ้นเชิงและบุกเบิกเส้นทางที่ถูกต้อง สู่การฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของประเทศชาติ ในช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยแผนใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อและไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคนานัปการ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สถาปนาขึ้น ได้รักษาเอกราชของประเทศชาตและอิสรภาพของประชาชน ยุติประวัติศาสตร์สังคมกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาของจีนเก่าโดยสิ้นเชิง บรรลุการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่จากระบอบศักดินาและเผด็จการที่มีประวัติศาสตร์หลายพันปี เป็นระบอบประชาธิปไตยแห่งประชาชน

ในช่วงเวลาการปฎิวัติและการสร้างสรรค์สังคมนิยม พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนพึ่งพาตัวเองและทุ่มเทความพยายามเพื่อความเจริญรุ่งเรือง โดยได้บรรลุการปฏิวัติทางสังคมที่กว้างขวางและลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของประชาชาติจีน ประเทศจีนได้พลิกโฉมจากเดิมเป็นประเทศใหญ่ที่ยากจนอ่อนแอในโลกตะวันออกเป็นประเทศสังคมนิยม ในช่วงระยะเวลาใหม่แห่งการปฏิรูปเปิดประเทศและสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัย พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนปลดปล่อยความคิดและยึดมั่นในความจริง โดยมีการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ให้ปรับย้ายหัวใจการทำงานของพรรคและประเทศมาตั้งอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจและการปฏิรูปเปิดประเทศ ได้บุกเบิกสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนอย่างสำเร็จ นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาฯครั้งที่ 18 เป็นต้นมา สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำพาประชาชนประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนยุคใหม่ พร้อมทั้งมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของประชาชาติจีน

การประชุมเต็มคณะฯได้สรุปประสบการณ์อันมีค่ายิ่งสิบประการจากประวัติศาสตร์การต่อสู้ร้อยปีของพรรค ซึ่งประกอบด้วย ยึดมั่นในการนำของพรรคฯ ยึดมั่นในการถือประชาชนเป็นหลัก ยึดมั่นในการพัฒนาทฤษฎี ยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยึดมั่นในเส้นทางแบบจีน ยึดมั่นในความห่วงใยต่อทั่วโลก ยึดมั่นในการบุกเบิกและพัฒนา ยึดมั่นในการกล้าต่อสู้ ยึดมั่นในการสร้างแนวร่วม ยึดมั่นในการปฏิรูปตัวเอง ซึ่งก็เป็นมรดกทางจิตวิญญาณที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา ต้องทะนุถนอมอย่างยิ่งและยึดมั่นต่อไป อีกทั้งต้องมีการเพิ่มพูนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติการในยุคใหม่

การประชุมเต็มคณะฯ ได้เรียกร้องให้สมาชิกพรรคทั้งหลายยึดมั่นในอุดมการณ์และความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ จดจำความมุ่งมั่นแรกเริ่มและภาระหน้าที่อย่างแม่นยำ เรียนรู้จากรปะวัติศาสตร์และบุกเบิกอนาคต ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรและก้าวหน้าด้วยความกล้าหาญ ต่อสู้ต่อไปเพื่อบรรลุความฝันจีนในการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็งอย่างรอบด้าน และในการฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ถาม : การประชุมเต็มคณะฯ จะมีผลกระทบต่อการทูตจีนอย่างไร และมีความหมายอะไรต่อสังคมโลก?
ท่านทูตฯ หาน จื้อเฉียง : พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองที่แสวงหาความสุขให้ประชาชนจีน และก็เป็นพรรคการเมืองที่ต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประเทศจีนยึดมั่นในหลักการสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชนะด้วยกันเสมอ ดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสันติที่เป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง ยืนหยัดในเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลักษณะใหม่ ส่งเสริมการสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติ

การประชุมเต็มคณะฯ ชี้ให้เห็นว่า การสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันแห่งมนุษยชาติเป็นธงชัยอันโดดเด่นในการชี้ทางแห่งยุคสมัยและทิศทางความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ปัจจุบัน สถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏในศตวรรษที่ผ่านมา และโรคโควิด-19กำลังแพร่ระบาดในทั่วโลก ภาวะแวดล้อมแห่งการพัฒนาของจีนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งและซับซ้อน และการฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนได้เข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญ เรียนรู้อดีต จึงจะรู้อนาคต ภายใต้การชี้นำอันเข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง และภายใต้การชี้ทางจากแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีนยุคใหม่ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมจะเรียนรู้ประสบการณ์จากประวัติศาสตร์การต่อสู้และพัฒนาตลอดศตวรรษที่ผ่านมา เดินทางไปข้างหน้าพร้อมกับพลังอันก้าวหน้าจากทุกฝ่ายในโลก เพื่อสร้างคุณูปการใหม่ต่อการรักษาสันติภาพโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าของมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น