xs
xsm
sm
md
lg

บทวิเคราะห์: การประชุมคกก.กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 6 จะทำให้พคจ.มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 การประชุมครั้งนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งเน้นตรวจสอบและอภิปราย “มติคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยผลสำเร็จสำคัญและประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคฯ ที่ได้มาจากการฟันฝ่าต่อสู้ตลอด 100 ปี (ฉบับอภิปราย)” โดยหวังว่า ผ่านการสรุปประวัติศาสตร์อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งจะสร้างฉันทามติและเสริมสร้างจิตวิญญาณอีกระดับ ไม่ลืมความมุ่งมั่นตั้งใจแรกเริ่ม จดจำภาระหน้าที่ เพื่อนำประชาชนจีนทั้งปวงสร้างความรุ่งโรจน์ใหม่ต่อไปบนหนทางใหม่แห่งการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรื่องอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

คาดได้ว่านี่คือการประชุมที่มีนัยสำคัญยิ่งต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมครั้งนี้ประชาชนจีนและนานาประเทศจะเข้าใจพรรคการเมืองที่มีอายุนับศตวรรษนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมจะโด่งดังยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ในประเทศจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครองอัตราได้รับการสนับสนุนเกิน 90% มาเป็นเวลานานแล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะพรรคฯ ยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง “ทุกอย่างเพื่อประชาชน ทุกอย่างพึ่งพาประชาชน” และถือประชาชนอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของหัวใจมาโดยตลอด ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมของจีนในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือข้อพิสูจน์ดีที่สุด

ในช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากโรคระบาด ประเทศจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นอันดับแรกมาโดยตลอด ช่วยชีวิตประชาชนโดยยอมทุ่มเททุกสิ่งอย่างแท้จริง มีผู้ป่วยโควิด-19 มากกว่า 3,000 รายที่มีอายุกว่า 80 ปี และ 7 รายที่มีอายุมากกว่า 100 ปีได้รับการรักษาจนหายขาด

หาน เทียนฉี ผู้ป่วยที่หายดีจากโรคโควิด-19 ซึ่งมีอายุ 99 ปี กล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยความรู้สึกจากใจว่า “ทุกชีวิตตั้งแต่ผู้สูงวัยที่มีอายุครบ 100 ปีจนถึงทารกแรกเกิดต่างก็มีความสำคัญ ฉะนั้นเราทุกคนล้วนได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ นี่คือความภาคภูมิใจของประชาชนจีนเรา”

ปัจจุบันจีนมีระบบประกันสังคมใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้เวลาอันสั้นเดินบนเส้นทางที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องใช้เวลาสร้างนานกว่าร้อยปี อันถือเป็นผลสำคัญยิ่งใหญ่ที่นำประโยชน์สู่ประชาชนกว่า 1,400 ล้านคนโดยแท้!
การขจัดความยากจนสุดขีดทั่วประเทศ การบรรลุการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้าน การสร้าง “ปาฏิหาริย์” แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และ “ปาฏิหาริย์” แห่งความมั่นคงทางสังคมในระยะยาวซึ่งหาได้ยากในโลก และอื่น ๆ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่นับไม่ถ้วนแก่ประชาชาติจีน หลังจากก่อตั้งครบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วยให้ประชาชาติจีนบรรลุความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากการลุกขึ้นยืนและมีความมั่งคั่งมากขึ้นสู่ความแข็งแกร่ง


เพื่อตอบสนองความต้องการที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชนที่มีต่อชีวิตอันดีงาม แผนพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งระยะกลางและระยะยาวซึ่งได้กำหนดและประกาศไปแล้วนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้วางการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไว้ในตำแหน่งที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้น ในดัชนีชี้วัดที่กำหนดไว้จำนวน 20 รายการนั้น มีถึง 7 รายการเป็นหมวดหมู่ชีวิตความเป็นอยู่และความผาสุกของประชาชน ครองสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทั้งปวงเป็นจุดสำคัญในการแสวงหาความสุขแก่ประชาชน กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและเที่ยงธรรมทางสังคม ตลอดจนการพัฒนาอย่างรอบด้านของปัจเจกบุคคล นำประชาชนทั้งปวงก้าวไปข้างหน้าตามเป้าหมายแห่งความมั่งคั่งร่วมกัน

ในประชาคมระหว่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำประเทศจีนชูธงแห่งสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชัยชนะร่วมกันอย่างสูง ยึดมั่นในนโยบายการต่างประเทศที่สันติ อิสระ และเป็นตัวของตัวเอง ยึดมั่นในยุทธศาสตร์การเปิดประเทศที่อำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกัน ปกป้องบรรทัดฐานพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาความเป็นธรรมและเที่ยงธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติอย่างแข็งขัน

ความสำเร็จแห่งการปฏิรูป เปิดประเทศ และสร้างสรรค์ความทันสมัยแห่งสังคมนิยมของจีนนั้น ถือเป็นการชูธงอันยิ่งใหญ่แห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในโลกอย่างสูง ทำให้สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ได้ปลดปล่อยพลังชีวิตอันทรงพลังในประเทศจีนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้เสนอทางเลือกใหม่แก่บรรดาประเทศและชนชาติในโลกที่ต้องการทั้งการเร่งพัฒนาและการคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของตน รวมทั้งได้อุทิศแนวทางและภูมิปัญญาจีนแก่การแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติ

ทั้งนี้ คาดได้ว่าด้วยการสรุปผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่จากการฟันฝ่าต่อสู้ตลอดศตวรรษที่ผ่านมาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 19 จะชี้ให้ประชาชนทั้งปวงเห็นถึงทิศทางแห่งการบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอีกระดับอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันยังจะเป็นแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่าแก่การสร้างสรรค์อารยธรรมการเมืองของมนุษยชาติ ตลอดจนอัดฉีดพลังบวกอันเข้มแข็งแก่สันติภาพและการพัฒนาของโลก
...
เขียนโดย ลู่ หย่งเจียง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)


กำลังโหลดความคิดเห็น