xs
xsm
sm
md
lg

สี จิ้นผิง เสนอ 4 ข้อ หลังโควิด-19 เราต้องการองค์การสหประชาชาติแบบไหน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจฯ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ (23 ก.ย.) ข้อความคำกล่าวของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับโลกยุคหลังโควิด-19 เราต้องการองค์การสหประชาชาติแบบไหน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแสดงมุมมองเกี่ยวกับโลกยุคหลังโควิด-19ว่า เราต้องการองค์การสหประชาชาติแบบไหน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 ฯพณฯ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีสหประชาชาติ(High-level Meeting of the General Assembly to Commemorate the 75th Anniversary of the United Nations) พร้อมมีข้อเสนอแนะ 4 ประการเกี่ยวกับโลกยุคหลังโควิด-19 ต้องการองค์การสหประชาชาติแบบไหน

ประการแรกคือการรักษาความยุติธรรมไม่มีประเทศใดมีสิทธิที่จะครอบครองกิจการระหว่างประเทศครอบงำชะตากรรมของประเทศอื่นและผูกขาดความได้เปรียบในการพัฒนา ยิ่งไม่อาจดำเนินกิจการในทั่วโลกได้ตามอำเภอใจ ทำตัวเป็นเจ้าโลก กลั่นแกล้งประเทศอื่นหรือทำตัวเป็นจอมเผด็จการ ลัทธิเอกภาคนิยม (unilateralism) จะไม่สามารถหาทางออกได้ เราต้องยืนหยัดการปรึกษาหารือ สร้างสรรค์และแบ่งปันผลประโยชน์ให้ทุกประเทศได้ ปกป้องรักษาความมั่นคงโลก แบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาและกำหนดโชคชะตาของโลกร่วมกัน

ประการที่สองคือการบังคับใช้หลักนิติธรรม วัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นพื้นฐานในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และยังเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของระเบียบโลกซึ่งจะต้องยึดถือโดยไม่หวั่นไหว ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ของประเทศต่างๆจะสามารถประสานกันได้ด้วยระบบและกฎเกณฑ์เท่านั้น ไม่ใช่ผู้ใดมีพลังอำนาจมากกว่าก็ต้องเชื่อฟังคนนั้น ไม่ควรใช้ลัทธิข้อยกเว้น (exceptionalism) หรือสองมาตรฐาน และไม่ควรบิดเบือนกฎหมายระหว่างประเทศหรืออ้างหลักนิติธรรมเพื่อละเมิดสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศอื่น ๆ และทำลายสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศ

ประการที่สามคือการส่งเสริมความร่วมมือแนวคิดแบบสงครามเย็นการวาดเส้นด้วยอุดมการณ์ และการเล่นเกมผลรวมเป็นศูนย์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในประเทศของตนได้ และไม่สามารถรับมือกับความท้าทายทั่วไปที่มนุษยชาติต้องเผชิญ เราจะต้องใช้การเจรจาแทนที่ความขัดแย้งใช้การหารือแทนที่การบีบบังคับใช้หลัก win-win แทนที่หลักผลรวมเป็นศูนย์ บูรณาการผลประโยชน์ของชาติตนเองเข้ากับผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกประเทศ มุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่ที่ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันและสร้างครอบครัวระหว่างประเทศที่มีความสามัคคีและร่วมมือกัน

ประการที่สี่คือมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติองค์การสหประชาชาติควรปฏิบัติภารกิจโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาส่ งเสริมความมั่นคงการพัฒนาและสิทธิมนุษยชนอย่างสมดุล ให้ความสำคัญกับการรับมือภัยคุกคามทางความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่นสาธารณสุข เป็นต้น วางประเด็นการพัฒนาไว้ในตำแหน่งที่สำคัญภายใต้กรอบมหภาคระดับโลก และให้ความสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิในการอยู่รอดและสิทธิในการพัฒนา

ฯพณฯ สี จิ้นผิงย้ำว่าจีนเป็นประเทศแรกที่ลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ และเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงประเทศเดียวในบรรดาสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เราจะยืนหยัดลัทธิพหุภาคีโดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปและการสร้างระบบการปกครองโลก รักษาระบบระหว่างประเทศอย่างมั่นคงโดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนกลาง รักษาระเบียบโลกอย่างมั่นคงตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในบทบาทหลักของสหประชาชาติในกิจการระหว่างประเทศ

https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/posts/3382957651751016
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...