xs
xsm
sm
md
lg

จีนปิดจ็อบวางรางรถไฟ 4.6 กม. ข้ามแม่น้ำยาวสุดของแดนหลังคาโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพการวางรางรถไฟบนสะพาน ข้ามแม่น้ำหย่าหลู่ จ้างปู้ หรือแม่น้ำยาร์ลุง ซางโป (Yarlung Zangbo River) ช่วงอำเภอซางรื่อ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต (ภาพ ซินหัว)
ซินหัว/ลาซา— การวางรางรถไฟบนสะพานที่มีความยาว 4,615 เมตร ซึ่งพาดข้ามแม่น้ำหย่าหลู่ จ้างปู้ หรือแม่น้ำยาร์ลุง ซางโป (Yarlung Zangbo River) ช่วงอำเภอซางรื่อ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (1 ธ.ค.)

ทางรถไฟดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายลาซา-หลินจือ ที่มีความยาวรวม 435 กิโลเมตร และร้อยละ 75 เป็นสะพานและอุโมงค์ โดยการก่อสร้างเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2015 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2021

ภาพการวางรางรถไฟบนสะพาน ข้ามแม่น้ำหย่าหลู่ จ้างปู้ หรือแม่น้ำยาร์ลุง ซางโป ช่วงอำเภอซางรื่อ เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต (ภาพ ซินหัว)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...