xs
xsm
sm
md
lg

3 ข้อดีของโควิด-19 จากพระไพศาล วิสาโล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ล้อมวงธรรม ณ สวนทำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย We Oneness หรือโครงการขับเคลื่อนสังคมแห่งการตื่นรู้สู่หนึ่งเดียวกัน โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ภายใต้การสนับสนุนของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รายละเอียด...


กำลังโหลดความคิดเห็น...