xs
xsm
sm
md
lg

SpaMeD ศูนย์การแพทย์แผนอนาคตแห่งใหม่ล่าสุดในไทย ที่ดูแลลึกถึงระดับเซลล์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


>>เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลสุขภาพอย่างมีศักยภาพของคนยุคใหม่ ล่าสุดจึงมีการเปิดตัวศูนย์การแพทย์แผนอนาคตแห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ในชื่อ “สปาเมด” (SpaMeD) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Improve Your Health By Spoiling Yourself” การดูแลระดับเซลล์เพื่อผลลัพธ์สู่อายุยืนยาวอย่างมีศักยภาพทุกช่วงวัย ด้วยการใช้หลักการทางการแพทย์แผนอนาคต (Future Medicine)

โดยมีขั้นตอนตั้งแต่ 1.การตรวจวัดระดับเซลล์ เพื่อค้นหาสาเหตุความผิดปกติของเซลล์ ซึ่งหากตรวจพบสิ่งผิดปกติในเซลล์ผู้ใช้บริการจะได้รับการดูแล 2.การล้างเซลล์ โดยการนำสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของเซลล์ปกติออกไป หลังจากนั้นจะนำเซลล์ที่ดีเติมกลับเข้าไป 3.การใช้เซลล์บำบัด โดยจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อทำการบำบัดเป็นหลัก โดยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี 4.การดูแลเซลล์ (Pampering) โดยวิธีการควบคุมระดับไวตามิน และระดับสารอนุมูลอิสระในร่างกาย รวมทั้งจะมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในเซลล์

จากนั้นจะมีการวัดผลการทำงานของเซลล์หลักๆ ที่เกี่ยวข้องและดูแลอายุเซลล์ควบคู่กันไป หากมีการตรวจพบเซลล์ที่กำลังจะตาย แพทย์จะมีการกำจัดเซลล์ดังกล่าว เรียกว่า กระบวนการเร่งเซลล์ให้ตาย เพื่อให้ร่างกายสร้างเซลล์ตัวอ่อนใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยจะมีการใช้เซลล์บำบัดเพื่อเร่งเซลล์ให้มีพัฒนาการไปตามขั้นตอนเพื่อศักยภาพสูงสุดของเซลล์ซึ่งทั้งหมดจะนำมาผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันออก เช่น วิธีการฝังเข็มแบบอินฟราเรดเข้ามาช่วยเพื่อให้การดูแลเซลล์ในร่างกายสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

“สปาเมด” พร้อมให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทุกเพศ ทุกวัย ด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ซึ่งจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการทั้งในแง่ของการป้องกัน เสริมสร้าง และรักษาสุขภาพรวมถึงการชะลอวัย ผ่านขั้นตอนการดูแลระดับเซลล์ที่ผู้ใช้บริการสามารถมีสุขภาพดีอย่างมีเอกลักษณ์ที่สามารถกำหนดเอง เพื่อผลลัพธ์สู่อายุยืนยาวอย่างมีศักยภาพในอนาคต

การบริการต่างๆ ที่สปาเมด

:: Mae Salong Hill Resort
ดูแลระดับเซลล์โดยใช้การแพทย์ผสมผสานแนวใหม่ โปรแกรมทัวร์สุขภาพโดยวิทยากรทางการแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แนวทางในการดูแลสุขภาพแบบชีวจิตประยุกต์ตามศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน (การแพทย์ตะวันออก) ให้มีความสุขกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ทุกช่วงอายุ ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพแบบชีวจิตตามศาสตร์การแพทย์ผสมผสานที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล สดชื่น ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าจากชีวิตประจำวัน

:: CEO Message
การมีสุขภาพดีโดยไม่อยู่ในข้อจำกัดและสามารถมีความสุขกับไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่สามารถทำได้ที่ SpaMeD Integrative Health Center สถานบริการทางสุขภาพที่ใช้ศาสตร์ทางการแพทย์ทุกแขนงเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ สร้างสรรค์การดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ Improve Your Health by Spoiling Yourself ขอต้อนรับทุกท่านสู่แนวทางการดูแลสุขภาพแนวใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

:: Cell Therapy
การดูแลระดับเซลล์ เริ่มตั้งแต่ตรวจวิเคราะห์ดูพื้นฐาน การทำงานของทุกอวัยวะ การตรวจสอบการอักเสบชั้นลึกและการตรวจดูอายุเซลล์ การปรับดุลยภาพของเซลล์ มีกระบวนการการล้างเซลล์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลบำบัดทุกชนิดตลอดจนการดูแลต่อเนื่องหลังการบำบัดระดับเซลล์ เพื่อคงประสิทธิภาพความอ่อนเยาว์และฟื้นฟูเซลล์ต่างๆ ในร่างกายให้กลับมาทำงานเต็มที่ ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตที่มีความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมให้การดูแล และสามารถตรวจวิเคราะห์ติดตามผลการรักษาได้ทั้งภายในและภายนอก

:: Cell Purification
กระบวนการขจัดของเสีย สารพิษ เซลล์มะเร็ง เชื้อโรคต่างๆ สารก่อภูมิแพ้ตลอดจนไขมันที่ไม่ดีออกจากกระแสเลือด เพื่อคืนประสิทธิภาพการทำงานระดับเซลล์ คืนความสดใสให้กับทุกอวัยวะ รักษาความผิดปกติของร่างกายโดยไม่ต้องใช้ยา และทำให้สามารถใช้ไลฟ์สไตล์ได้อย่างเต็มที่โดยการล้างเซลล์ นวัตกรรมล้ำยุค และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเซลล์บำบัด โดยสามารถตรวจวัดผลทางการแพทย์ก่อนและหลังการรักษาได้ เหมาะสำหรับผู้ต้องการดูแลสุขภาพเชิงลึกและไม่ต้องการเสี่ยงกับผลเสียระยะยาวของการใช้ยา ลดการอักเสบในร่างกายและคงสภาวะสมดุลในทุกระบบเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

:: Personalize Medicine
ด้วยความจำเพาะและความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในแต่ละช่วงวัยและสภาพพื้นฐานของร่างกาย SpaMeD สามารถคัดสรรยา วิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญและเหมาะสม ตรงต่อความต้องการเฉพาะบุคคลในทุกช่วงเวลา โดยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารจำเป็นต่างๆ และจัดเตรียมในรูปแบบยาสามัญประจำตัว เพื่อเสริมประสิทธิภาพของเซลล์ระดับชีวะโมเลกุล ตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหาร วิตามินเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลให้ตับและไตทำงานมากเกินความจำเป็น มีสูตรยาที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานตามอวัยวะ เพิ่มพลังงานของเซลล์หรือลดการอักเสบชั้นลึกในระดับเส้นเลือดฝอย เพิ่มภูมิต้านทาน เพิ่มสมรรถภาพด้านต่างๆ ของร่างกายและสมรรถภาพทางเพศ ลดจำนวน ปริมาณของสารอาหาร วิตามิน ยาที่รับประทานต่อวันแต่เพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับร่างกายเฉพาะคนไปพร้อมกัน

:: Integrative Cancer Care
SpaMeD มีโปรแกรมให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง โดยใช้องค์ความรู้ผสมผสาน ภายใต้หลักการปรับภูมิต้านทานของร่างกายและการควบคุมสมดุลของเซลล์เพื่อไปจัดการกับเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์ ด้วยเทคโนโลยี Cancer Immunotherapy ใช้สารกระตุ้นการทำงานภูมิต้านทานของร่างกายเช่น GcMAF, NK Cell Therapy, Frequency Therapy, Immune Cell Therapy ร่วมกับการจัดการอาหารที่ไม่อยู่ในข้อจำกัดมากนัก การดื่มน้ำที่อุดมด้วยออกซิเจนเพิ่มปริมาณออกซิเจนระดับเซลล์ การให้โปรไบโอติก การล้างเซลล์เพื่อลดจำนวนเซลล์มะเร็งในกระแสโลหิต

การจัด Personalize Medicine เพื่อเพิ่มภูมิต้านทาน และเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระผสมผสานกับหลักการแพทย์แผนตะวันออก ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน อายุรเวช และมีกระบวนการตรวจติดตามผลการรักษาโดยการตรวจ Natural Cytotoxic Activity, NK cell count, Stem Cell count, Telomere Length ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นผลการรักษาเบื้องต้นในเวลาเพียง 5 สัปดาห์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพของร่างกายให้สามารถมีกิจกรรมและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ

:: Integrative Health Care
SpaMeD เน้นให้การดูแล รักษาสุขภาพจากสาเหตุที่แท้จริง ผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยทีมแพทย์ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนตะวันออก เน้นทางเลือกในการดูแลรักษาที่ดีที่สุดให้กับผู้มารับบริการ ให้การดูแลตั้งแต่กลุ่มสุขภาพดีจนถึงกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
มีการบริการในส่วนของ Therapeutic Massage, Salon therapy, Exercise therapy เป็นต้น เน้นความผ่อนคลาย เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต เช่นโปรแกรมเสริมสร้างความทรงจำและสมาธิ ผ่อนคลาย สดชื่น ตื่นตัว ด้วยการเซานาร่วมกับ Aroma therapy "Rosemary of Remembrance" และจบท้ายด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายและบริเวณศีรษะโดยการนวดอโรมาประคบสมุนไพร และชาร้อนๆ เสริมสร้างความจำ บำรุงสมอง มีการใช้ศาสตร์องค์รวมตั้งแต่การนวดบำบัด วารีบำบัด สุคนธบำบัด ร่วมกับ Personalize Medicine ซึ่งโปรแกรมที่เราให้การดูแลจะเน้นสำหรับ
-- สุขภาพคุณผู้ชาย สุขภาพคุณผู้หญิง มีการนวดกระตุ้นจักระ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
-- กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดกล้ามเนื้อ เคลื่อนไหวลำบาก ปวดศีรษะไมเกรน
-- กลุ่มอาการนอนไม่หลับ/พักผ่อนไม่เพียงพอ
-- กลุ่มอาการทางเดินอาหารผิดปกติ ได้แก่ ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก
-- กลุ่มอาการภูมิแพ้ผิวหนัง ผื่นคัน ภูมิแพ้อากาศ
-- กลุ่มโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันพอกตับ
-- กลุ่มอาการผมร่วง ผมบาง
-- การดูแลคนไข้มะเร็งโดยใช้คลื่นความถี่ สมุนไพรจีนร่วมกับการใช้ Cancer Immunotherapy
-- Salon Therapy สำหรับผู้มีภาวะผมร่วง ผมบาง ลดภาวะผมหงอกโดยโปรแกรมสปาผมตามธาตุเจ้าเรือน แชมพู ครีมนวดที่มีส่วนประกอบของเซลล์ ฯลฯ

:: Multi-formula Vitamin Dripping & Therapeutic Massage
จากภาวะเหนื่อยล้าจากภารกิจ ภาวะไม่สมดุลของร่างกายจนทำให้เกิดอาการของโรค SpaMeD ให้บริการสารน้ำ เกลือแร่ วิตามินทางเส้นเลือด โดยมีสูตรเฉพาะภาวะต่างๆ ตามความต้องการของร่างกายเช่น Vita Boost สำหรับการเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย คืนความสดใส ให้อาหารผิวพรรณและเพิ่มพลังงาน Premium Formula การให้วิตามินซีระดับสูง ร่วมกับการให้สารลดอนุมูลอิสระ เหมาะสำหรับผู้มีความผิดปกติของร่างกายเช่นเป็นไข้หวัด ติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยที่ความผิดปกติของภูมิต้านทาน ผู้ป่วยมะเร็ง ในคนที่แข็งแรงสามารถใช้เพื่อคงความสมบูรณ์ของภูมิต้านทานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับเซลล์ ร่วมกับกระบวนการดูแลระดับเซลล์อื่นๆ

:: Therapeutic massage
มีการจัดโปรแกรมนวดบำบัดแก้อาการ การนวดเต้านมหลังคลอดกระตุ้นน้ำนมหรือการนวดเต้านมหลังศัลยกรรม นวดรักษาการนอนไม่หลับ นิ้วล็อก นวดกระตุ้นอวัยวะในอุ้งเชิงกรานเหมาะสำหรับสุภาพสตรีที่ผ่านการคลอดและมีโปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอด นวดเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยใช้หลักการประคบสมุนไพร อบสมุนไพรและวารีบำบัด รวมถึงมีโปรแกรมฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และการนวดและอบสมุนไพรล้างพิษ เป็นต้น

สอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สปาเมด (SpaMeD) ได้ที่โทรศัพท์ 0-2938-4888 หรือ www.spamed.co.th :: Text by FLASHกำลังโหลดความคิดเห็น