xs
xsm
sm
md
lg

“AMATAV” ดึง Marubeni เข้าถือหุ้น อมตะซิตี้ ฮาลอง ขยายฐานธุรกิจในเวียดนาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AMATAV ให้กับบริษัท MC Economic Estate Development Vietnam Corporation (MRBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Marubeni Corporation จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) หลังได้รับเอกสารตอบรับจากเขตเศรษฐกิจพิเศษกว๋างนิงห์ (The Quang Ninh Economic Zone Authority : QEZA) เพื่อยืนยันว่า MRBN มีคุณสมบัติของผู้ซื้อตรงตามเงื่อนไขในการซื้อหุ้นสามัญใน ACHL จำนวน 10,026,583 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ด่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 มูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 271,911 ล้านด่ง หรือประมาณ 390.74 ล้านบาท


ปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ฮาลอง ตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนิงห์ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับความน่าสนใจลงทุนอย่างต่อเนื่องจากหลายประเทศทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป เนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดกับประเทศจีนและอยู่ใกล้กับเมืองท่าไฮฟอง พร้อมด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการลงทุน ส่งผลให้เป็นพื้นที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคมนาคม สิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีทรัพยากรแรงงานและอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น นำไปสู่การขยายตัวด้านการลงทุน ด้านการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น