xs
xsm
sm
md
lg

"สุรพงษ์" เร่ง บวท.พัฒนาระบบควบคุมการบินหัวหิน, ชุมพร รองรับเที่ยวบินโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุรพงษ์ตรวจแผน บวท.เร่งปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนามบินหัวหินและชุมพร รองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินล่าสุดหัวหินออกแบบอาคาร Support building เสร็จแล้ว เตรียมก่อสร้างรองรับเครื่องบินส่วนบุคคล และ Private jet

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นายสุรพงษ์  ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อคราว ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ  ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) หน่วยงานผู้ให้บริการการจราจรทางอากาศ  ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแล ให้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้ทุกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินที่เป็นเครื่องบินประเภทส่วนบุคคล และเครื่องบินฝึกบินของโรงเรียนการบินที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหัวหิน  


บวท.ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตประชิดสนามบิน ณ ท่าอากาศยานหัวหิน ซึ่ง บวท.ได้เสนอแผนจัดสร้างอาคาร Support building ณ ท่าอากาศยานหัวหิน หลังใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้เครื่องบินส่วนบุคคล และ ประเภท Private jet ซึ่งขณะนี้ได้ออกแบบอาคารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งเรื่องขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่

นอกจากนี้ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ณ หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองริมทะเล สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม


กำลังโหลดความคิดเห็น