xs
xsm
sm
md
lg

"สุรพงษ์"ตรวจหอคุมการบิน"หัวหิน" เตรียมแผนผุดอาคารใหม่รับเครื่องบินส่วนบุคคล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"สุรพงษ์"ตรวจเยี่ยมหอควบคุมจราจรทางอากาศชุมพร และ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน วิทยุการบินฯ เสนอแผนสร้างอาคาร Support Buliding ใหม่รองรับเครื่องบินส่วนบุคคล และ Private jet ตามแนวโน้มท่องเที่ยวเติบโต 
เมื่อวันที่ 15 -16 ธันวาคม 2566 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมภารกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ณ หอควบคุมจราจรทางอากาศชุมพร และ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน โดยหอควบคุมจราจรทางอากาศ ทั้ง 2 แห่ง มีความคล้ายกันในเชิงกายภาพ คือ เป็นพื้นที่ติดชายทะเล มีความรับผิดชอบหลักเป็นเครื่องบินประเภทส่วนบุคคล เครื่องบินฝึกบินของโรงเรียนการบิน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถ รถไฟ และเครื่องบิน กระทรวงคมนาคมได้เร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ในส่วนท่าอากาศยานชุมพร มีจำนวนเที่ยวบินพาณิชย์รวม 2 เที่ยวบินต่อวัน โดยเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง – ชุมพร โดยมีหอบังคับการบินชุมพร ทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการบินบริเวณเขตท่าอากาศยานชุมพร เพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ เที่ยงตรง และมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ หอบังคับการบินชุมพรยังมีความรับผิดชอบหลักให้บริการช่วยเดินอากาศยานเครื่องบินประเภท ส่วนบุคคล และเครื่องบินฝึกบินของโรงเรียนการบิน


ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อจังหวัดชุมพรและภูมิภาคแล้วเสร็จ คาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดชุมพรมีความโดดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล โดยจะส่งผลให้ปริมาณการเดินทางของนักท่องเที่ยวทางอากาศเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในอนาคตมีแผนการจัดสรรเที่ยวบินให้สอดคล้องตามจำนวนผู้โดยสาร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล

โดย บวท. ได้นำเสนอโครงการพัฒนาเส้นทางการบินของเครื่องบินประเภท General Aviation (GA) โดยเฉพาะการออกแบบเส้นทางการบิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางการบิน และไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ในทุกมิติ นอกจากนี้ได้เตรียมแผนสนับสนุนการท่องเที่ยวชายทะเลโดยใช้ Seaplane เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองท่องเที่ยวริมทะเล สร้างรายได้ และโอกาสให้นักลงทุนในอนาคต เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม


นอกจากนั้น บวท. ยังได้เสนอแผนในการสร้างอาคาร Support Buliding ใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้เครื่องบินส่วนบุคคล และ ประเภท Private jet เพื่อมาท่องเที่ยวและพักผ่อน เนื่องจากอำเภอหัวหินมีศักยภาพสูง การท่องเที่ยวแบบหรูหรา (Luxury Tourism) กำลังเติบโตและเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งจากนักท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งท่าอากาศยานหัวหินยังสามารถที่จะพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมต่อทั้งเมืองหลัก และเมืองรองในประเทศ และต่างประเทศได้ในอนาคต ซึ่งจะดึงเม็ดเงินการท่องเที่ยวและการลงทุนมาสู่พื้นที่ได้อย่างมหาศาล


กำลังโหลดความคิดเห็น