xs
xsm
sm
md
lg

“สุริยะ-มนพร” ผลักดันงบกว่า 2.65 พันล้าน พัฒนาถนนแก้จราจร "โคราช" พร้อมเร่งรถไฟทางคู่-ไฮสปีดเชื่อมลาว-จีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุริยะ-มนพร” เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จ.นครราชสีมา เทงบกว่า 2.65 พันล้านบาทขยายถนน ผุดสะพานข้ามแยกสีดาแก้วิกฤตจราจร เดินหน้ารถไฟทางคู่เชื่อมขนส่งแหลมฉบัง-ลาว-จีน ส่วนไฮสปีดเฟส 1 เปิดใช้ปี 71 ดันไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาค

วันนี้ (15 มิถุนายน 2567) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมต่อไทย-ลาว-จีน (ตอนใต้) ผลักดันให้ไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสุริยะกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังปัญหา เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง


@จัดงบปี 68 กว่า 2.65 พันล้านบาท ขยายถนนแก้วิกฤตจราจร

สำหรับการแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งทางบก โดยเฉพาะเส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดขอนแก่นที่มีทางร่วมทางแยกจำนวนมาก ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางและเกิดวิกฤตรถติดในช่วงเทศกาลบ่อยครั้งนั้น แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2568 วงเงิน 1,150 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกสีดา บนทางหลวงหมายเลข 202 ตอนตาลาด-หนองแวกโสก กม.233+434 - กม.232.434 โครงการขยาย 4 ช่องจราจร ตอนตะหิน-ตลาดไทร กม.73+755 - 83+070 และตอนตะหิน-ตลาดไทร กม.83+975 - 84+600

รวมถึงโครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2226 วงเงิน 970 ล้านบาท ตอนวังหิน-หนองนางดำ โครงการขยาย 4 ช่องจราจร และเพิ่มไหล่ทางขยายความกว้างทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนประทาย-ชุมพวง วงเงิน 285 ล้านบาท และโครงการเพิ่มไหล่ทางขยายความกว้างทางหลวงหมายเลข 2285 ตอนหนองโดนน้อย-ชุมพวง วงเงิน 260 ล้านบาท ซึ่งหาก ทล.ได้รับการพิจารณางบประมาณดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วย


นายสุริยะกล่าวถึงการพัฒนาระบบรางว่า ในส่วนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ คาดว่าจะสามารถเปิดเดินรถช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตรได้ภายในปี 2567 ส่วนช่วงมาบกะเบา-นครราชสีมา ที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ก่อสร้างเป็นทางยกระดับเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรนั้น ตนได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว และได้มอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งดำเนินการเพื่อให้ระบบรถไฟทางคู่เสร็จสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงเส้นทางจากท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านอำเภอหินกอง จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดขอนแก่นและหนองคาย สนับสนุนการขนส่งสินค้าทางรางสู่ สปป.ลาว และจีนตอนใต้ ผลักดันให้ไทยเป็น Logistics Hub ของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ส่วนความก้าวหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571 และระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ปัจจุบันออกแบบแล้วเสร็จ รายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

นายสุริยะกล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักในการก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อกำกับดูแลนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญต่อโครงการที่เร่งด่วนเป็นลำดับแรก ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้ประชาชนชาวไทยทุกคน เมื่อโครงการก่อสร้างต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัด พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
กำลังโหลดความคิดเห็น