xs
xsm
sm
md
lg

กบน.ขยับขึ้นดีเซล 50 สต./ลิตร ลดภาระกองทุนน้ำมันขาดทุนกว่า 1 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กบน.ขยับราคาดีเซล 50 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 10 พ.ค.นี้ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ ที่ยังติดลบกว่าแสนล้านบาท สอดคล้องมติ ครม.ที่วางกรอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.- 31 ก.ค.นี้

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เห็นว่ายังมีรายจ่ายต่อวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะนี้ยังมีความผันผวนต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงคราม และเศรษฐกิจ ดังนั้น กบน.จึงมีมติลดอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา และน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 จาก 3.08 บาท/ลิตร เป็น 2.58 บาท/ลิตร เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายจ่ายประเภทน้ำมันดีเซลลดลงประมาณวันละ 35.42 ล้านบาท จากวันละ 216.99 ล้านบาท เป็น 181.57 ล้านบาท การลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันประเภทดีเซลในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท/ลิตร เป็น 31.44 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ที่มีมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน โดยวางกรอบการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าของชีพของประชาชนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ และการดำเนินการนี้เป็นไปตามมติ กบน. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เห็นชอบในหลักการณ์ให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาทได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี กบน.จะพิจารณาลดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เป็นไปตามช่วงเวลาและจังหวะที่เหมาะสม เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศไม่ให้ผันผวนมากจนเกินไป และกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การทยอยขึ้นราคาดีเซลเป็นการช่วยลดการอุดหนุนและเพิ่มสภาพคล่องแก่กองทุนน้ำมันฯ โดยกองทุนฯ ยังมีหนี้กว่า 1 แสนล้านบาทที่กู้มาอุดหนุนราคาพลังงานก่อนหน้านี้ และจะเริ่มทยอยจ่ายเงินต้นเดือน พ.ย.นี้ ล่าสุดจึงหารือกระทรวงคลังว่าจะมีแนวทางอื่นมาช่วยประชาชนเพิ่มเติมได้หรือไม่ เช่น ของบกลางฯ มาช่วยดูแลราคาดีเซลร่วมราว 1 บาท/ลิตรเป็นเวลา 3 เดือน รวม 7 พันล้านบาท เพราะหากดูจากต้นทุนดีเซล ขณะนี้ราคาจะอยู่ที่ 35 บาท/ลิตร หรือกระทรวงการคลังจะหาทางลดภาษีน้ำมันเพิ่มเติมได้หรือไม่ หรือการช่วยเหลือในอนาคตจะมีการปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือเน้นเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้น ในรูปแบบเหล่านี้ ก็จะมีการหารือร่วมกันต่อไป ตามนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน

ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ติดลบ 109,186 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 61,640 ล้านบาท ส่วนก๊าซ LPG ติดลบ 47,546 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น