xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.คว้า 2 รางวัล “Platinum & Gold” อาคารสำนักงานแห่งใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สุดเจ๋งคว้า 2 รางวัล ระดับ Platinum และระดับ Gold สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ (วิภาวดี) จากการประกวดโครงการ “BSA Building Safety Award 2023 (BSA Awards)” ตอกย้ำความเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและโดดเด่นด้านความปลอดภัย เน้นย้ำยังมุ่งมั่นดูแลรักษามาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เรานำอาคารสำนักงานใหญ่ (วิภาวดี) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ ประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 หรือ “BSA Building Safety Award 2023 (BSA Awards)” ที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับรางวัลประเภทอาคารสูง และขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับ Platinum สำหรับอาคารเอ และรางวัลระดับ Gold สำหรับอาคารบี โดยอาคารทั้ง 2 หลังของ กนอ.มีการออกแบบและก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ทันสมัย ซึ่งการได้รับรางวัล BSA Awards ที่มีคณะกรรมการหลากหลายวิชาชีพด้านการบริหารอาคารในการตรวจสอบและประเมินอาคารชั้นนำของประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ กนอ. ยังคงมุ่งมั่นดูแลรักษามาตรฐานอาคารที่ดีไว้ รวมถึงพัฒนาเพื่อให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและได้รับรางวัล BSA Awards ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปด้วย

“การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ กนอ.ได้ประกาศเจตจำนงในการให้อาคารสำนักงานใหญ่ (วิภาวดี) มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน กนอ. ซึ่งคณะกรรมการมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยและระบบเตือนภัยต่างๆ ภายในอาคารให้มีคุณภาพ มั่นคงแข็งแรง และพร้อมใช้งาน เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ด้วย” นายวีริศกล่าว

นายพงษ์นารา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อการดูแลมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความปลอดภัย เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินแก่เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคาร โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงที่เกี่ยวเนื่อง แต่ยังมีอาคารที่มิได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ขณะเดียวกัน มีอาคารอีกจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยในเกณฑ์ที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) กล่าวว่า โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 หรือ “BSA Building Safety Awards 2023” นับเป็นปีที่ 8 ที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนผู้สนับสนุนหลักประจำปี 2566 นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีการจัดสัมมนา เกณฑ์การให้คะแนน BSA Building Safety Awards 2023 และเกณฑ์พิเศษงานติดตั้งและบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย และเกณฑ์พิเศษอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน โดยสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร ซึ่งอาคารต้นแบบด้านความปลอดภัยที่ได้รับรางวัลในปีนี้รวมทั้งสิ้น 49 อาคาร
กำลังโหลดความคิดเห็น