xs
xsm
sm
md
lg

กนอ.จับมือ ส.ส.ท.ยกระดับศักยภาพบุคลากรตอบโจทย์พัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เสริมเขี้ยวเล็บให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะความท้าทายด้านเทคโนโลยี หวังยกระดับศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กนอ.ได้หารือร่วมกับ นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ถึงความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยทางสมาคมฯ ได้นำเสนอหลักสูตรอบรมทางวิชาการให้แก่บุคลากรของ กนอ. รวมถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น เรื่องของการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2050 ทั้งนี้ กนอ.ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

“กนอ.และ ส.ส.ท.จะร่วมมือกันในเรื่องของการจัดอบรมวิชาการหลักสูตรที่ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรู้ รวมถึงหลักสูตรที่จำเป็นด้านกฎหมายต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และยังเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศอีกด้วย โดยจากนี้เราอาจจะร่วมกันประชาสัมพันธ์หรือจัดหลักสูตรอบรมต่างๆ ทางวิชาการร่วมกันได้ เนื่องจากวันนี้เรามีสถาบัน กนอ.แล้ว ดังนั้น เรื่องการจัดอบรมร่วมกันกับ ส.ส.ท.นั้นจึงสามารถดำเนินการได้เลย ขณะเดียวกัน ทั้งสองหน่วยงานยังเห็นตรงกันในเรื่องของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้ออีกด้วย แม้วันนี้ กนอ.จะดำเนินการในเรื่องของ Eco มา 20 กว่าปีแล้ว แต่วันนี้เราจะไม่ได้ดำเนินการเพียงแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่เราจะคำนึงถึงชุมชนโดยรอบนิคมฯ ด้วย” นายวีริศกล่าว

นายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. กล่าวว่า ส.ส.ท.ในฐานะองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมหารือกับ กนอ.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม โดย ส.ส.ท.จะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่ตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้และทักษะที่ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น