xs
xsm
sm
md
lg

BCPG ทุ่ม 5 พันล้านซื้อหุ้น 40% โรงไฟฟ้า 700 MW ในสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์BCPG ทุ่ม 5,031 ล้านบาทซื้อหุ้นเพิ่ม 40% ในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy ขนาดกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์ในสหรัฐอเมริกา ทำให้รับรู้รายได้ทันทีและสร้างกระแสเงินสดระยะยาว

นายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) (BCPG) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 BCPG USA Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase and Sale Agreement) กับ 730 Carroll, LLC เพื่อทํารายการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของหุ้นทั้งหมดใน Carroll County Energy Holdings LLC วงเงินไม่เกิน 145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 5,031ล้านบาท

Carroll County Energy Holdings ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ Carroll County Energy LLC (“CCE”) มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 700 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่เขตแครอล รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

CCE ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (Combined Cycle Power Generation) มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 700 MW โดยเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560 ให้แก่ตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี Pennsylvania-New Jersey-Maryland (“PJM”)

การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วทําให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าลงทุน และโครงการสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการเข้าทํารายการจะมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน


กำลังโหลดความคิดเห็น