xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.-เมฆา วี เซ็นซื้อขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปอาคารพัฒนานิทัศน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวุฒิกร สติฐิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท. เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ณ อาคารพัฒนานิทัศน์ จ.ระยอง ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) โดยมี ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ และประธานกรรมการ Mekha V เป็นผู้ลงนาม

ธุรกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการทำสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเพื่อใช้ในอาคารพัฒนานิทัศน์ของ ปตท. ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกที่ Mekha V เป็นผู้ลงทุนพร้อมติดตั้งแฟลตฟอร์ม eXep ที่จะช่วยบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ โดย ปตท. รับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เพื่อใช้ประโยชน์ในอาคาร โดยจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้ตลอดระยะเวลาสัญญา 20 ปี สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของกลุ่ม ปตท. ส่งเสริมนวัตกรรมทางพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศ และเป็นต้นแบบธุรกิจซื้อ-ขายไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนในตอนต้น (PPA: Power Purchase Agreement) อีกด้วย 


ทั้งนี้ อาคารพัฒนานิทัศน์ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยอง ในความดูแลของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงพรรณไม้เมืองหนาวและพรรณไม้อื่นๆ ตลอดทั้งปี เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ และสามารถเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกสำหรับการจัดงานอเนกประสงค์ เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมให้กับจังหวัดระยองและภูมิภาคตะวันออกได้ โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น