xs
xsm
sm
md
lg

IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่สนับสนุนการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าชุมชน จาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต) จ.ปทุมธานี

IRPC ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรภาครัฐ ได้แก่ กรมป่าไม้ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา ปลูกป่าขนาดพื้นที่ 10 ไร่ เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาคเอกชนสนับสนุนพัฒนาป่าชุมชน มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจชุมชน การรักษาระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน ด้วยการสร้างพื้นที่ป่าไม้ คืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น