xs
xsm
sm
md
lg

“เฮงเค็ล ไทย” ประกาศนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพพนักงานหญิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาววรางคณา ศิริโยธิพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและกำกับดูแล บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในกลยุทธ์ด้านการบริหารของเฮงเค็ล คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เท่าเทียม หลากหลาย ที่ครอบคลุมในทุกมิติ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทได้ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานทุกคน เพื่อให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่พวกของตัวเองโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยปัจจุบันเฮงเค็ลมีจำนวนพนักงานผู้หญิงที่มีมากถึงร้อยละ 51 จากพนักงานทั้งหมด และพนักงานชาย-หญิง ได้รับสิทธิในการลาคลอดที่เทียมกัน ด้วยคู่ชีวิต และลูกน้อยของพนักงานผู้ชายในบริษัทต้องการการดูแลเอาใจใส่หลังการคลอด

นโยบายด้านสิทธิสตรีที่สำคัญของบริษัทนั้น ให้ความสำคัญต่อพนักงาน และคู่ชีวิตของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถลาเพื่อ ทำหมัน และลางานกรณีพิเศษเพื่อดูแลบุตรบุญธรรม พร้อมกันนี้ เฮงเค็ลยังได้จัดพื้นที่ส่วนตัวและปลอดภัยไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่คุณแม่ได้ใช้ ในสำนักงานของบริษัท ที่เซ็นทรัลเวิลด์

“พนักงานชายและหญิงต่างมีบทบาทที่ส่งเสริมกันในการทำงาน ด้วยประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันออกไปช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆ โดยเพศไม่ใช่ตัวตัดสินในการแบ่งแยก และไม่มีผลต่อการปฏิบัติของเฮงเค็ลต่อพนักงานเลย มากไปกว่านั้น ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันด้านความก้าวหน้าในการทำงานกับบริษัท รวมทั้งพนักงานที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด หรือ LGBTQ+”

นางสาววรางคณายังกล่าวอีกว่า เฮงเค็ล ทำงานภายใต้ Smart Work Program ที่ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัว หรือ Work-life balance เช่นการอนุญาตให้เข้าทำงานที่ออฟฟิศเพียงร้อยละ 60 ของเวลาทำงาน ที่จะช่วยให้พนักงานผู้หญิงมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำให้สามารถมีเวลาให้กับครอบครัวพร้อมกับสามารถทำงานได้อย่างดีด้วย บริษัทมีความเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน ให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทระดับโลกอย่างเฮงเค็ล ที่ให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก

“ภายในปี 2025 เฮงเค็ลทั่วโลกมีเป้าหมายในการทำให้สัดส่วนของผู้บริหารชายหญิงมีจำนวนเท่าๆ กัน และโอกาสพนักงานทุกคนขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งนั่นหมายความว่าพนักงานหญิงทุกคนมีโอกาสเท่ากับพนักงานเพศอื่นๆ โดยปัจจุบันพนักงานระดับผู้จัดการสูงถึง 53 เปอร์เซ็นต์ และกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารก็เป็นผู้หญิง เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนสิทธิความเท่าเทียมของพนักงาน และพนักงานผู้หญิงในเฮงเค็ลมีสถานภาพที่มั่นคงในบริษัทมาโดยตลอด”


กำลังโหลดความคิดเห็น