xs
xsm
sm
md
lg

ทัพผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย เจรจาซื้อข้าวหอมมะลิกว่า 2,700 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกง 34 รายเดินทางเจรจาการค้าในไทย ตกลงซื้อขายข้าวหอมมะลิไทยเบื้องต้น 81,200 ตัน มูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท ระบุยังสนใจนำเข้าข้าวเพื่อสุขภาพ ทั้งข้าว กข 43 และข้าวไรซ์เบอร์รีที่เติบโตตามเทรนด์การรักสุขภาพ

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญคณะผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ฮ่องกงจำนวน 34 ราย นำโดย Mr. Kenneth Chan นายกสมาคมพ่อค้าข้าวฮ่องกง เดินทางเจรจาการค้าในประเทศไทยในช่วงวันที่ 21-24 พ.ย. 2565 ที่ผ่านมา และได้ใช้โอกาสนี้ส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิไทย และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยสีเขียว (Thai Hom Mali Rice Certification Mark) เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อชาวฮ่องกงว่าตราสัญลักษณ์ข้าวไทยบนบรรจุภัณฑ์แสดงว่าข้าวได้รับการบรรจุในประเทศไทย และสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานระดับสูง

ทั้งนี้ ผลการเดินทางมากระชับความสัมพันธ์และเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกข้าวไทย เบื้องต้นมีปริมาณการซื้อขายครั้งนี้ 81,200 ตัน มูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาท ซึ่งผู้นำเข้าฮ่องกงจะนำเข้าเพื่อรองรับความต้องการบริโภคข้าวของชาวฮ่องกงในปี 2566

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า รัฐบาลฮ่องกงได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 และเปิดให้มีการเดินทางเข้า-ออกฮ่องกงได้สะดวกขึ้น สำนักงานฯ จึงได้ประสานกับสมาคมพ่อค้าข้าวฮ่องกงให้เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเจรจาธุรกิจซื้อขายข้าวกับผู้ส่งออกไทย โดยได้พบปะหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ส่งออกไทย ถึงข้อมูลการค้าและสถานการณ์การค้าข้าวระหว่างกัน โดยคาดว่าสถานการณ์การค้าข้าวในปี 2566 ระหว่างไทย-ฮ่องกง จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฮ่องกงได้เปิดให้มีนักท่องเที่ยวและการบริโภคจะกลับมาสู่ภาวะก่อนเกิดโควิด-19

สำหรับฮ่องกง เป็นตลาดส่งออกข้าวที่มีศักยภาพของไทย เป็นตลาดใหญ่ที่สุดลำดับที่ 5 ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออก 174,932 ตัน คิดเป็นมูลค่า 158.04 ล้านเหรียญสหรัฐ และชาวฮ่องกงนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิใหม่ คิดเป็น 80% และมีอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ย 44 กิโลกรัมต่อคนต่อปี โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวหอมมะลิมากที่สุดจากไทยเป็นลำดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกซื้อข้าว คือ ชนิด คุณภาพ และรสชาติ

น.ส.สิริบุษย์ อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ได้นำคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานข้าวไทย ซึ่งผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงได้แสดงความสนใจข้าวเพื่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะข้าว กข 43 (RD 43) ซึ่งเป็นข้าวขาวที่มีความนุ่ม มีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลาง-ต่ำ และข้าวไรซ์เบอร์รีที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพ โดยผู้นำเข้าแจ้งว่าตลาดข้าวเพื่อสุขภาพมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเทรนด์การรักษาสุขภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น