xs
xsm
sm
md
lg

วิทยุการบินฯ ใช้ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ครอบคลุมทั่ว ปท.แล้ว เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วิทยุการบินฯ เปิดใช้งานระบบบริหารจราจรทางอากาศใหม่ เชื่อมโยงครอบคลุมครบทุกสนามบินทั่วประเทศ ล่าสุดศูนย์ฯ หัวหินเปิดใช้ 25 ก.ย. 65 เพิ่มศักยภาพและความปลอดภัยทางการบินของประเทศ

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กล่าวว่า จากที่วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) ซึ่งเป็นโครงการติดตั้งระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่แทนระบบเดิม ถือเป็นการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบบริการการเดินอากาศครั้งใหญ่ของประเทศไทยให้ทันสมัย มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานไปยังเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลก


โดยได้เริ่มเปิดให้บริการจราจรทางอากาศด้วยระบบ TMCS ที่สนามบินเชียงใหม่เป็นแห่งแรกตั้งแต่ปี 2562 หลังจากนั้นได้ขยายการใช้งานระบบใหม่นี้ไปยังศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศ โดยศูนย์ควบคุมการบินหัวหินเป็นส่วนงานสุดท้ายที่ทำการถ่ายโอนระบบ และได้มีการนำระบบ TMCS มาใช้งานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 นับว่าเป็นฟันเฟืองส่วนสุดท้ายที่มาเติมเต็มความพร้อมของวิทยุการบินฯ ที่จะให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ สนามบินหัวหินมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติของผู้ทำการในอากาศ ประกอบกับเป็นฐานปฏิบัติการบินและฝึกบินของหน่วยบินของทั้งทางราชการและพลเรือน เพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นบุคลากรทางด้านการบิน ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการในการสนับสนุนทางอากาศของหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญเนื่องจากเป็นประตูสู่ภาคใต้

ศูนย์ควบคุมการบินหัวหินมีภารกิจสำคัญในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน ทั้งอากาศยานของทางราชการ อากาศยานฝึกบิน รวมถึงเที่ยวบินพาณิชย์ นอกจากนั้นยังให้บริการข้อมูลและสารสนเทศการเดินอากาศ ปัจจุบันสนามบินหัวหินให้บริการจราจรทางอากาศเฉลี่ยวันละ 30 เที่ยวบิน โดยเป็นเที่ยวบินจากอากาศยานฝึกบินเป็นส่วนใหญ่ มีเที่ยวบินพาณิชย์เพียง 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสการเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มฟื้นตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งของประเทศ และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล


กำลังโหลดความคิดเห็น