xs
xsm
sm
md
lg

ททท.ผนึก 6 สายการบินปลุกท่องเที่ยว จัด “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ช่วงไฮซีซัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 6 สายการบิน ได้แก่ บางกอกแอร์เวย์ส ไทยแอร์เอเชีย ไทยสมายล์ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ท เปิดตัวโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อมอบส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้โดยสารสายการบิน มอบส่วนลดพิเศษค่าบัตรโดยสาร 300 บาททุกหมายเลขการจอง และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเดินทางทางอากาศทั่วทุกภูมิภาคในประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินอย่างต่อเนื่อง สายการบินต้องหยุดทำการบินสำหรับเส้นทางการบินในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของธุรกิจสายการบิน การจ้างงานของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลากหลายด้าน การออกมาตรการควบคุมการเดินทาง ส่งผลให้ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินมีราคาสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบิน และจำนวนของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศลดลง”

“จากมาตรการควบคุมการเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น การหยุดให้บริการชั่วคราวของบางสายการบิน และจำนวนจำกัดของเครื่องบินที่สามารถให้บริการ ล้วนส่งผลให้อัตราการเดินทางที่ลดลงของนักท่องเที่ยวภายในประเทศทางอากาศ ซึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะพบกับวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสร้างรายได้ได้มากกว่า 3 ล้านล้านบาทในปี 2562 และถือครองสัดส่วน GDP ของประเทศถึงร้อยละ 18 สำหรับในปี 2565 นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของปี 2562 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ประมาณ 160 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ประมาณ 656,000 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 74,335,927 คน-ครั้ง”


“ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการส่งเสริมการตลาดให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางทางอากาศ อันจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบิน ททท. จึงร่วมกับสมาคมสายการบินประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านการเดินทางทางอากาศ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยทั้ง 6 สายการบินจะร่วมกันดำเนินการสื่อสารการตลาดเพื่อกระตุ้นให้คนออกเดินทาง รวมทั้งเสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษในทุกเส้นทาง ทุกระดับราคา และ ททท.มอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน 300 บาทต่อ 1 หมายเลขการจอง หรือ 1 Booking ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะทำให้ Load Factor ของสายการบินเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทางท้องถิ่น ค่าอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ตลอดทั้งค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ อันเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการลดทั่วฟ้า บินทั่วไทยในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าทั้ง 6 สายการบินจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เลือกเดินทางไปในเส้นทางใดก็ได้ และเที่ยวบินใดก็ได้ แต่ผมอยากชวนให้ทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังเส้นทางจังหวัดเมืองรอง เพื่อจะได้กระจายรายได้และกระจายการกระจุกตัวจากการท่องเที่ยวไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไทยได้

ในนามของ ททท. ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางภายในประเทศทางอากาศกับโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” เพื่อทุกท่านจะได้มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอีกทางหนึ่งด้วย”

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการบินนับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มต้นมีการระบาดตั้งแต่ต้นปี 2563 จนมาถึงในปี 2564 ธุรกิจการบินก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งสายพันธุ์อัลฟา เบตา เดลตา และโอมิครอน โดยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง”


ภาพรวมธุรกิจการบินของประเทศไทยในปี 2564 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปี 2563 ถึงร้อยละ 64.1 โดยจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศลดลงมากถึงร้อยละ 90.2 และผู้โดยสารภายในประเทศลดลงกว่าร้อยละ 54 ในส่วนของปริมาณ เที่ยวบินทั้งหมดลดลงร้อยละ 48.5 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 46.6 และภายในประเทศลดลงร้อยละ 49.1 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้การขนส่งทางอากาศต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว (ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยกเลิกระบบ THAILAND PASS สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนั่นถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตัวเลขจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT) แสดงให้เห็นว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยในระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มจากหลักแสน เป็นหลัก 2 ล้านกว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจการบินของประเทศไทยในการฟื้นตัวกลับมาหลังจากประสบปัญหาภาวะวิกฤตการระบาดของโควิด-19

“หลังจากที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินมาตรการเปิดประเทศและในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเริ่มลดมาตรการจำกัดการเดินทาง อีกทั้งนโยบายการเปิดประเทศของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นก็รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศแยกตามเส้นทางบิน 3 อันดับแรกของปี 2564 พบว่า เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - เชียงใหม่ มีจำนวนผู้โดยสารรวมมากที่สุด (1.56 ล้านคน) รองลงมา ได้แก่ เส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - ภูเก็ต (1.31 ล้านคน) และเส้นทางบินกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) - หาดใหญ่ มี (1.10 ล้านคน) (ข้อมูลจาก กพท.) ทั้งนี้ ความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดโครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” ในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวกลับมา และหวังว่าจะช่วยกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังเส้นทางบินอื่นๆ ในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินสู่งเมืองรอง เช่น สุโขทัย เชียงราย นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และกระบี่ เป็นต้น”

“ผมในนามตัวแทนสายการบินทั้ง 6 สาย ขอขอบคุณ ททท.เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสพวกเราร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นตัวเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งโครงการครั้งนี้นอกจากทุกสายการบินจะร่วมจัดโปรโมชันบัตรโดยสารอย่างต่อเนื่องเเล้ว ทาง ททท.ยังสนับสนุนส่วนลดเพิ่มพิเศษ ซึ่งถือเป็นทั้งความร่วมมือและช่วยเหลือผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดการเดินทางเเละใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวปลายปีอย่างดีเยี่ยม”

โครงการ “ลดทั่วฟ้า บินทั่วไทย” จะมอบส่วนลดพิเศษ 300 บาทต่อหมายเลขการจอง (จำนวน 500,000 สิทธิ์) แก่ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินทั้ง 6 สาย ในระหว่างวันที่ 19 กันยายน-10 ตุลาคม 2565 โดยผู้โดยสารสามารถกรอกโค้ดลดราคา (Promotion Code) “AMZTH300” บนหน้าเว็บไซต์สายการบิน และบัตรโดยสารสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2565 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละสายการบินกำหนด)

ทั้งนี้ สายการบินทั้ง 6 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และสายการบินไทยเวียตเจ็ท


กำลังโหลดความคิดเห็น