xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางแก้จุดตัดรถไฟระยะเร่งด่วน 35 จุด วางแผน “ปรับปรุง-ติดเครื่องกั้น” เสร็จในปี 66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมรางเร่งแผนแก้ไขจุดตัดทางถนนและทางรถไฟทั่วประเทศระยะเร่งด่วน 35 จุด ปรับปรุงติดตั้งเครื่องกั้นเสร็จในปี 66 รองรับรถไฟทางคู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งประชาชนใช้ถนนและผู้โดยสารรถไฟ เผยล่าสุดยังมีทางลักผ่าน 626 จุด

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

จากสถิติที่ผ่านมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2564 พบว่ามีอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟเกิดขึ้น 437 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 162 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 434 ราย ยังไม่รวมผู้พิการจากอุบัติเหตุอีกจำนวนหลายราย จากตัวเลขดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งงบประมาณภาครัฐ และความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนที่ไม่อาจประเมินค่าได้

รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาการจราจรติดขัด ผ่านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง โดยได้เร่งปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟในปัจจุบันให้มีความมั่นคง ปลอดภัยเพิ่มขึ้น พัฒนารถไฟทางคู่ ก่อสร้างรถไฟสายใหม่ รวมทั้งรถไฟความเร็วสูง ซึ่งได้มีการออกแบบแก้ไขปัญหาจุดตัดทางถนนและทางรถไฟเป็นจุดตัดต่างระดับ ทั้งสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ สะพานกลับรถข้ามทางรถไฟ ทางลอดใต้ทางรถไฟ สะพานรถไฟแบบยกระดับ รวมทั้งยกเลิกจุดตัดทางผ่านที่อยู่ใกล้เคียงกัน ไปรวมใช้ทางผ่านต่างระดับโดยการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อสนับสนุนการขนส่งทางรางที่มีความปลอดภัยให้เป็นระบบขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าหลักของประเทศ

ที่ผ่านมา กรมรางได้ลงสำรวจจุดตัดทั่วประเทศกว่า 2,975 จุด พบว่ายกเลิกใช้แล้ว 218 แห่งและเป็นจุดตัดต่างระดับแล้ว 621 จุด คงเหลือจุดตัดเสมอระดับ 2,136 จุด ประกอบด้วย ทางผ่านที่มีเครื่องกั้นแล้ว 1,358 จุด ทางผ่านที่เป็นป้ายจราจร 152 จุด และทางลักผ่าน 626 จุด

รวมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็นในภาคต่างๆ ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร) เพื่อนำมาจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ

โดยแบ่งเป็นเส้นทางรถไฟทางคู่ในปัจจุบัน ทางคู่ในอนาคต และทางเดี่ยว ซึ่งมีจุดตัดที่ต้องแก้ไขในระยะเร่งด่วน 35 จุด (ดำเนินการปี 2566) ระยะสั้น 74 จุด (เริ่มดำเนินการปี 2567) ระยะกลาง 308 จุด (ดำเนินการปี 2568-2571) และระยะยาว 316 จุด (ดำเนินการปี 2572-2575)

โดยระยะเร่งด่วน 35 จุด ต้องดำเนินการปิด 2 จุด ที่เหลือเป็นการติดตั้งเครื่องกั้น 24 จุด ปรับปรุงกายภาพ 7 จุด ทำทางข้ามจักรยานยนต์ 2 จุด โดยกรมรางได้ออกแบบรายละเอียด พร้อมประมาณการราคา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกวดราคาและก่อสร้างเพื่อแก้ไข

สำหรับระยะสั้น 74 จุด จะขอความร่วมมือหน่วยงานเจ้าของถนนนำผลการศึกษาจากโครงการนี้และมาตรฐานจุดตัดทางถนนและรถไฟไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดตัดต่อไป

นอกจากนี้ โครงการได้นำผลสำรวจจุดตัด มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและแผนที่สารสนเทศออนไลน์ เพื่อประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลจุดตัดทางถนนและทางรถไฟผ่านมือถือ และแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุหรือจุดตัดที่ชำรุด โดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน DRT Crossing เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง โครงการได้มีการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก และช่วยบันทึกข้อมูลปริมาณการจราจรอีกด้วย

โครงการจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาจุดตัดทางรถไฟที่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรผ่านได้รับความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถไฟ ทำให้ผู้โดยสารบนขบวนรถไฟได้รับความปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เกิดการยอมรับของชุมชนอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น